Ta oferta pracy jest nieaktualna od 6 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych na powierzchni

 • Lublin, lubelskie
 • Specjalista
 • 2019-04-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
  Grupa KGHM.
   
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Specjalista ds. organizacyjno-prawnych na powierzchni
  Miejsce pracy: Lublin

  Do obowiązków pracownika należeć będzie między innymi:

  • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Spółki w postaci zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych, jak również przygotowanie projektów regulacji wewnętrznych,
  • dystrybuowanie wewnętrznych aktów normatywnych oraz nadzór nad ich aktualnymi rejestrami,
  • obsługa organizacyjno-prawna organów spółki (przygotowanie materiałów na planowane posiedzenia rady nadzorczej, zarządu, walnego zgromadzenia),
  • sporządzanie protokołów z posiedzeń, przygotowywanie projektów uchwał, nadzór nad aktualnymi rejestrami uchwał organów Spółki, protokołów z posiedzeń, a także aktów notarialnych;
  • prowadzenie postępowań rejestrowych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie aktualnych zaświadczeń o niekaralności;
  • przygotowywanie pełnomocnictw udzielanych przez Spółkę oraz prowadzenie ich rejestru.

  Od kandydatów na ww. stanowisko oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego (Prawo, Administracja)
  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • umiejętność przyswajania wiedzy,
  • dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

  Dodatkowym atutem będzie:

  • znajomość regulacji prawnych w szczególności z zakresu prawa handlowego,
  • doświadczenie w zakresie tworzenia projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz w zakresie obsługi organów Spółki,
  • doświadczenie w zakresie tworzenia aktualizacji wewnętrznych procedur,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

  Wybranemu kandydatowi oferujemy:

  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (w tym bogaty pakiet świadczeń socjalnych),
  • stabilną pracę w rozwijającej się firmie,
  • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
  • ciekawe wyzwania zawodowe.  
  Zainteresowane osoby proszę o przesłanie kwestionariusza za pomocą przycisku aplikuj
  Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
  Brak informacji do dnia 31.05.2019r. oznacza, że oferta nie została przyjęta.

  Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO), Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. informuje Panią/Pana, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
   w Lubinie z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres mailowy: [email protected]
  2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie.
  3.  Po okresie rekrutacyjnym, na który została złożona aplikacja, może ona zostać przekazana
   w formie papierowej do “Bazy Kandydatów” w celu wykorzystania jej w przyszłych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez aplikanta na przetwarzanie danych
   w przyszłych procesach rekrutacyjnych i przechowywanie aplikacji przez okres wskazany
   w oświadczeniu dotyczącym wyrażenia zgody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
  5. W wyniku złożenia przez Panią/Pana aplikacji została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, a w związku z tym informuję, że zgoda ta może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
  7. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy
   w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszelkich procesach rekrutacyjnych, po czym zostaną zniszczone, natomiast w przypadku nie wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie, aplikacja będzie zniszczona po rekrutacji, na którą została złożona.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.