Specjalista ds. Organizacyjnych

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny PracyO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna 19 godzin
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Specjalista

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Specjalista ds. Organizacyjnych

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki – prawo, administracja, ekonomia, zdrowie publiczne)
 • pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • znajomość ustawy o służbie medycyny pracy oraz przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • biegła znajomość obsługi komputera, systemu Windows, oraz pakietu biurowego Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Mile widziane:

 • odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe w jednostce finansów publicznych (szczególnie o profilu medycznym)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę/ umowa na zastępstwo/,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • możliwość awansu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (CV)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą informacyjną związana z procesem rekrutacji (załącznik – klauzula informacyjna)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dolnośląskim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław, w sekretariacie – I piętro, pokój nr 109 w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Specjalista ds. Organizacyjnych”.

Ostateczny termin składania ofert upływa 31.07.2020

Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w DWOMP we Wrocławiu zostaną dołączone do jego akt osobowych. dokumenty pozostałych kandydatów zebrane w procesie naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu.

Postępowanie kwalifikacyjne:

W okresie 7 dni od składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane telefonicznie lub elektronicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Specjalista ds. Organizacyjnych

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki – prawo, administracja, ekonomia, zdrowie publiczne)
 • pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • znajomość ustawy o służbie medycyny pracy oraz przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • biegła znajomość obsługi komputera, systemu Windows, oraz pakietu biurowego Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Mile widziane:

 • odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe w jednostce finansów publicznych (szczególnie o profilu medycznym)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę/ umowa na zastępstwo/,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • możliwość awansu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (CV)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą informacyjną związana z procesem rekrutacji (załącznik – klauzula informacyjna)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dolnośląskim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław, w sekretariacie – I piętro, pokój nr 109 w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „Specjalista ds. Organizacyjnych”.

Ostateczny termin składania ofert upływa 31.07.2020

Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w DWOMP we Wrocławiu zostaną dołączone do jego akt osobowych. dokumenty pozostałych kandydatów zebrane w procesie naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu.

Postępowanie kwalifikacyjne:

W okresie 7 dni od składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane telefonicznie lub elektronicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie archiwalne