Oferta pracy

Specjalista ds. Personalnych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Marii Skłodowskiej-Curie 3a

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • planowanie, realizacja i protokołowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich zgodnie z wymogami formalnymi, w tym w ramach przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 • realizacja projektów rekrutacji, w tym w ramach projektów naukowych, wg obowiązujących procedur oraz analiza i raportowanie w ramach systemu rekrutacyjnego,

 • projektowanie i wdrażanie procedur personalnych m. in. w zakresie: konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, rekrutacji, systemów oceny okresowej, szkoleń i innych form rozwoju,

 • udział w projekcie oceny okresowej nauczycieli akademickich w oparciu o wymogi formalne, w tym Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 • bieżąca realizacja zgłoszeń na szkolenia i pełna obsługa projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym obsługa około szkoleniowa - monitorowanie wskaźników, ustalenia z dostawcami, współpraca z Sekcją Zamówień Publicznych,

 • doradztwo i udzielanie informacji kadrze kierowniczej w zakresie stosowania adekwatnych i zgodnych z przepisami rozwiązań dotyczących zarządzania pracownikami,

 • współtworzenie pozytywnych relacji pracowniczych w organizacji.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, pożądane kierunki związane z prawem i administracją,

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku w obszarze personalnym dużej organizacji (mile widziane doświadczenie międzynarodowe),

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 (warunek konieczny),

 • umiejętność sprawnego poszukiwania i interpretacji przepisów związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego np. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 • samodzielna realizacja konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich oraz procesów rekrutacji, w tym w ramach projektów naukowych,

 • umiejętność analitycznego myślenia i skrupulatność w prowadzeniu projektów na Uczelni,

 • praktyczna wiedza dotycząca metod i narzędzi HR, w szczególności: oceny pracowniczej, modeli kompetencji, systemowych rozwiązań dotyczących szkoleń,

 • wiedza z zakresu prawa pracy i jego praktycznego zastosowania,

 • współodpowiedzialność i współpraca oraz zaangażowanie, dokładności i sprawność operacyjna w codziennej pracy.

To oferujemy

 • umowę o pracę,

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,

 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,

 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,

 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 • Benefity

 • dofinansowanie nauki języków

 • preferencyjne pożyczki

 • napoje

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • bezzwrotne zapomogi

Zasady aplikowania:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku APLIKUJ.

 • Termin nadsyłania aplikacji to 25.07.2021 r.

 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji.

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.