Ta oferta pracy jest nieaktualna od 40 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. personalnych

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 2019-04-26

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Naj nie bierze się znikąd. Za sukcesem LOTOS Kolej Sp. z o.o. stoi sztab specjalistów, pełne pasji zespoły i zaangażowani pracownicy. Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przewoźnikiem kolejowym. Właścicielem 100% udziałów jest Grupa LOTOS. Podstawowym zadaniem Spółki jest kompleksowa kolejowa obsługa spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS i podmiotów zewnętrznych.Wysoka jakość świadczonych usług, otwartość, elastyczność oraz atrakcyjne oferty przewozowe sprawiają, że LOTOS Kolej jest cenionym partnerem licznych przedsiębiorstw. Jako bardzo dobry pracodawca cenimy wiedzę i doświadczenie każdego pracownika. Zostań częścią firmy, która naprawdę ma znaczenie.

  Obecnie LOTOS Kolej Sp. z o.o. prowadzi rekrutację na stanowisko:  Specjalista ds. personalnych
  Miejsce pracy: Gdańsk
  55/LK/2019

   

  W naszym zespole odpowiadać będziesz za:

  • koordynację tematu Pracowniczych Planów Kapitałowych - realizacja umowy o zarządzanie i
   umów o prowadzenie PPK, działania komunikacyjne, przygotowanie procedur i schematów składania i wycofywania dyspozycji przez pracowników, realizacja dyspozycji, współpraca z działem płac i instytucją realizującą,
  • wsparcie jednostek organizacyjnych/ administracja Systemu Rejestracji Czasu Pracy RCP,
  • obsługę procesów związanych z przebiegiem zatrudnienia (przygotowywanie umów o pracę, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia),
  • realizację wniosków o zmiany warunków zatrudnienia, zawarcie kolejnej umowy, rozwiązania/nieprzedłużenia umowy itp.
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych pracowników i rodzin, potwierdzenia ubezpieczenia, 
  • wprowadzanie i aktualizację danych pracowników w systemie SAP HCM,
  • współpracę z agencją pracy tymczasowej,
  • współpracę z Działem Plac GL S.A., 
  • raportowanie.
  • wykształcenie wyższe magisterskie,
  • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w dziale personalnym w firmie liczącej ponad 200 pracowników,
  • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość tematyki PPK,
  • doświadczenie ewidencji i rozliczaniu czasu pracy pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
  • doświadczenie we współpracy z agencjami pracy tymczasowej,
  • dobra znajomość MS Office, w szczególności programów Word i Excel,
  • znajomość programu SAP HCM będzie dodatkowym atutem,
  • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
  • nastawienie na klienta, umiejętność współpracy,
  • otwartość na zmiany, elastyczność, asertywność.

  Aplikacje prosimy składać do 8.05.2019 roku.

   

  • umowa o pracę
  • interesująca praca w dobrej atmosferze, w stabilnej i rozwijającej się firmie
  • opieka medyczna i dentystyczna, 
  • kwartalna nagroda motywacyjna, premia roczna, nagrody specjalne, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacane przez pracodawcę
  • dofinansowanie do wypoczynku
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji - Akademia LOTOS, szkolenia, kultura dzielenia się wiedzą, dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych
  • możliwość zakupu Karty MultiSport i OK System, zniżki na stacjach paliw LOTOS
  • firmowe sekcje sportowe, m.in.: sekcja siatkarska, żeglarska, tenisa ziemnego, piłki nożnej, kręgli, szachów oraz LOTOS Running Team
  • współpraca z wysokiej klasy specjalistami

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administrator danych

  Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, LOTOS Infrastruktura S.A. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, LOTOS Lab Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Oil  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,   LOTOS Terminale S.A. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, LOTOS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Straż Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą przy ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, LOTOS-Air Bp Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472 B 80-309 Gdańsk.

  Dane kontaktowe

  W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych związanych z procesem rekrutacji należy się kontaktować poprzez adres email [email protected]  lub pisemnie pod adresem Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk.

   

  Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora ochrony danych Grupy LOTOS S.A, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest:

  - przepis prawa (art. 221 Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych – imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

  - Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach, w przypadku przekazywania danych innych niż wyżej wskazane.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w skład której wchodzą współadministratorzy danych wymienieni powyżej.

   

  Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratorów, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów ze współadministratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

  Okres przechowywania danych

  Oferty kandydatów biorących udział w danej rekrutacji, z którymi nie zawarto umowy o pracę, po zakończonej rekrutacji są trwale usuwane. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu ich wprowadzenia do systemu za pomocą formularza aplikacyjnego.

   

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

   

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od współadministratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby współadministrator uczynił to w Pani/Panu imieniu, o ile będzie to technicznie możliwe.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze wskazanym współadministratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.