Ta oferta pracy jest nieaktualna od 11 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Personalnych

 • Gliwice, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 10.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   Od wielu lat staramy się robić wszystko, aby zmniejszać zanieczyszczenie powietrza, którym oddychasz. To dlatego tworzymy produkty, które dbają o środowisko. Wierzymy, że robimy coś ważnego także dla Ciebie. Wiemy również, że bez wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników nie moglibyśmy osiągać zakładanych celów i rozwijać naszej organizacji. Dlatego też od początku istnienia firmy staramy się tworzyć przyjazne i rozwojowe środowisko, pozwalające każdemu pracownikowi realizować własny potencjał i osiągać satysfakcję zawodową. Dlatego dołącz do nas. 
  Naszym sukcesem są ludzie!
   
  Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
  Specjalista ds. Personalnych
  Miejsce pracy: Gliwice

  Oferujemy

  • Pracę stacjonarną w oparciu umowy o pracę
  • Stałe godziny pracy
  • Wsparcie rozwoju zawodowego wraz z pakietem szkoleń
  • Atrakcyjne świadczenia socjalne oraz benefity (karta sportowa, pakiet medyczny, imprezy firmowe oraz inne)

  Zakres obowiązków

  • Codzienna praca z systemem klasy ERP
  • Prowadzenie bieżących procesów rekrutacyjnych na stanowiska produkcyjne i pozaprodukcyjne
  • Prowadzenie i rejestrowanie bieżącej dokumentacji pracowniczej (w tym zakładanie akt osobowych, weryfikacja kart pracy, rejestracja szkoleń i urlopów pracowniczych, skierowania na badania lekarskie)
  • Współpraca z przedstawicielami zewnętrznych Agencji Pracy
  • Przygotowywanie analiz i statystyk w programie MS Excel lub prezentacji w PowerPoint
  • Prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników

  Oczekiwania

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: socjologia, psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi)
  • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Obsługa komputera oraz pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel, PowerPoint)
  • Obsługa systemów klasy ERP będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie w pracy z cudzoziemcami mile widziane
  • Dobra znajomość zagadnień związanych z polityką kadrowo-płacową oraz prawem pracy
  • Samodzielność, dokładność oraz dobra organizacja pracy własnej
  • Prawo jazdy kat. B
   
   
  Przed aplikowaniem prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną umieszczoną pod ogłoszeniem.
   

  Administratorem danych jest NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice 44-109, Jana Gutenberga 6 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. (dalej jako: NGK) z siedzibą przy ul. J. Gutenberga 6, 44-109 Gliwice
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, historia zatrudnienia oraz przebieg Twojej edukacji. W zakresie pozostałych danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda, gdyż tylko od Ciebie zależy jakie dane przekażesz nam w swojej aplikacji.
  4. Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych osobowych zależy od czasu trwania procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na ich wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zgodę taką możesz wyrazić w oddzielnej klauzuli, wówczas Twoje dane pozostaną w naszej bazie, jednak nie dłużej, niż przez okres 18 miesięcy od chwili zaaplikowania. Po tym czasie Twoje dane zostaną trwale usunięte.
  5. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez NGK pracownicy. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez NGK innym odbiorcom takim jak podmioty świadczące usługi rekrutacji oraz dostawcy usług i rozwiązań IT dla NGK.
  6. Twoje dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  7. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo otrzymania od NGK kopii Twoich danych osobowych.
  8. NGK zobowiązana jest do udzielenia informacji, o które wnioskujesz w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań jest duża, NGK ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku o dodatkowe dwa miesiące, o czym zostaniesz uprzednio poinformowany w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.
  9. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody i wycofania swojej kandydatury z rekrutacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do chwili jej cofnięcia.
  10. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w NGK sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”), e-mail: [email protected]; Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.
  11. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Powyższa informacja stanowi realizację obowiązku prawnego. Nie wymaga podjęcia działań z Twojej strony, aby była skuteczna i miała zastosowanie.