Specjalista ds. Personalnych

 • Jaworzno, śląskie
 • Specjalista
 • 18.06.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 18.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Knauf Service Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:


  Specjalista ds. Personalnych

  (Umowa na zastępstwo)

  Miejsce pracy – Jaworzno, ul. Promienna 51

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej
  • prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy i nieobecności, sporządzanie list płac w tym naliczanie zasiłków ZUS
  • tworzenie umów i aneksów oraz świadectw pracy, ewidencja badań medycyny pracy
  • monitorowanie urlopów, zwolnień oraz sporządzanie analiz
  • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi typu US, GUS, ZUS
  • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, GUS, PFRON
  • prowadzenie dokumentacji ZFŚS
  • znajomość procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz przepisów ODO
  • wsparcie w obsłudze incydentów naruszenia ODO
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i zaświadczeń dla pracowników
  • redagowanie pism do: Komorników, Naczelników Urzędów Skarbowych
  • sporządzanie ofert pracy, dokonywanie wstępnej selekcji kandydatów
  • współpraca przy prowadzeniu rekrutacji    

  Idealny kandydat powinien mieć następujące cechy:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe
  • minimum 3 –letnie doświadczenie w dziale w dziale kadr i płac
  • biegła znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
  • znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • biegła obsługa programu Płatnik oraz e-PFRON
  • mile widziana umiejętność obsługi programu kadrowo płacowego SAP HR
  • znajomość języka angielskiego
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • skrupulatność i sumienność
  • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
  • umiejętność współpracy i nawiązywania relacji z pracownikami na różnym poziomie stanowisk
  • odporność na stres

  Oferujemy:

  • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji
  • odpowiednie do kwalifikacji i doświadczenia wynagrodzenie
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swych ofert (CV, list motywacyjny wraz z załączonym oświadczeniem) klikając przycisk Aplikuj znajdujący się pod ogłoszeniem z wpisaną nazwą stanowiska w tytule wiadomości.

   

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  bottom
  Pragniemy poinformować, iż administratorem przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji danych osobowych jest Knauf Service Sp. o.o. z siedzibą przy ul. Promiennej 51,  43-603 Jaworzno. Ponadto, informujemy, że:
  • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w następnych postępowaniach rekrutacyjnych3,
  • Pani/Pana dane osobowe Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
  • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
  Więcej informacji może Pani/Pan uzyskać drogą elektroniczną [email protected]

  1 Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
   
  Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
  1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Knauf Service Sp. o.o. z siedzibą przy ul. Promiennej 51,  43-603 Jaworzno w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

  .......................................................
  Podpis kandydata do pracy
   
  1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Knauf Service Sp. o.o. z siedzibą przy ul. Promiennej 51,  43-603 Jaworzno w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych.”

  .......................................................
  Podpis kandydata do pracy