Specjalista ds. Personalnych - kadry i płace

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 06.09.2019
 • Ważna jeszcze 21 dni (do 06.10.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PAS Polska jest wiodącą firmą zajmującą się produkcją wiązek elektrycznych oraz paneli sterujących do białego sprzętu AGD. W Polsce firma jest obecna od 22 lat. Siedziba firmy mieści się w Opalenicy a w Łodzi posiadamy drugi zakład produkcyjny. Grupa PAS posiada również zakłady produkcyjne w USA, Niemczech, Meksyku, Turcji, Chinach i na Ukrainie. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 osób.

  Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

  Specjalista ds. Personalnych - kadry i płace
  Miejsce pracy: Opalenica lub Łódź
  Nr. ref. PAS/HR/9/2019

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

  • Prowadzenie wszelkich spraw kadrowych dla pracowników przypisanych działów
  • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
  • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników
  • Korespondencja z instytucjami np. ZUS, komornicy, itp.
  • Udział w projektach prowadzonych przez Dział Personalny.
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej dla pracowników
  • Obsługa PPK

  Oczekiwania wobec Kandydatów:

  • wykształcenie wyższe z zakresu ZZl, Finanse i rachunkowość
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • doświadczenie na podobnym stanowisku
  • znajomość pakietu MS Office
  • mile widziana znajomość programu TETA
  • dobra organizacja pracy , dokładność
  • umiejętność pracy pod presją czasu;

  To co możemy Ci zaoferować:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji przez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
  • Pakiet benefitów takich jak: grupowe ubezpieczenie na życie, opiekę medyczną
  • Zakres świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Pracę w przyjaznym zespole
  Jeśli jesteś zainteresowany kliknij Aplikuj

  Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę PAS POLSKA sp. z o.o., 64-330 Opalenica, ul. 5 sierpnia 90-92 w celu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA

  PAS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

  informujemy:

  I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  1. Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest: „PAS POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 stycznia 90-92, 64-330 Opalenica, nr KRS 000093435 (dalej zwany „Administratorem”).
  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty pod adresem ul. 5 stycznia 90-92, 64-330 Opalenica lub drogą mailową pod adresem [email protected]
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Hanny Rubaszewskiej, e-mail: [email protected]
   
  II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
   
  Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:
  1. rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań, związanych z rekrutacją,
  2. realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych,
  3. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych,
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. dochodzenia roszczeń.
   
  III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
   
  Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  b) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji),
  d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych wykraczających poza wymienione w art. 221 § 1KP oraz w przypadku przyszłej rekrutacji.
   
  IV. Okres przechowywania danych osobowych.
   
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. przez okres 1 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji.
  3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.
   
  V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?
   
  Państwa dane możemy ujawnić:
  a)        pracownikom i współpracownikom oraz osobom biorącym udział w procesie rekrutacji – upoważnionym przez Administratora,
  b)        organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
  c)        nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
   
  VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?
   
  1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
  a)        dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b)        sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c)        żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  d)        przenoszenia danych osobowych,
  e)        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
   
  Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  VIII. Prawo do cofnięcia zgody.
  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), co skutkować będzie usunięciem Pana/Pani danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie zgody powinno nastąpić na adres mailowy: [email protected]
  2. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez spółkę PAS Polska Sp. z o.o.
  IX. Dobrowolność podania danych osobowych
   
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może skutkować pominięciem kandydatury w procesie rekrutacji.
  X. Jak są chronione moje danych osobowe?
   
  1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
  2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  XI. Inne
  Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.