miejsce pracy: Koryta gm. Daszyna
Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli, bez której Twoja oferta pracy nie będzie mogła być rozpatrzona i zostanie usunięta.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Morlinach oraz inne Spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji opublikowanego na stronie www.animex.pl moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji.
1.[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie spółki Grupy Smithfied Polska związane porozumieniem o współadministracji dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: [email protected] oraz [email protected]
 • Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować pod adresem, wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub [email protected]
2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.
5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k. Oddział w Kutnie

Specjalista ds. Personalnych

Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k. Oddział w KutnieO firmie

Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k. Oddział w Kutnie

Koryta-Osada 1

Koryta (pow. łęczycki)

ANIMEX FOODS jest największą na rynku polską firmą specjalizującą się w produkcji więdlin i mięsa zatrudniającą blisko 9 tys. pracowników. Jesteśmy właścicielem uznanych marek mięsa i wędlin, takich jak:
 Krakus, Berlinki, Morliny, Yano, Mazury czy Morlinki.
 
Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. Personalnych

miejsce pracy: Koryta gm. Daszyna
Opis stanowiska:


Jeśli jesteś osobą, która świetnie się czuje w zakresie spraw kadrowych i pracowniczych, dobrze radzi sobie w kontaktach z pracownikami na każdym szczeblu organizacji, pragnie mieć wpływ na tworzenie dobrego klimatu i pozytywnej kultury pracy w firmie, chciałaby brać udział i rozwijać się w zakresie projektów z obszaru zarządzania personelem, to ta praca jest właśnie dla Ciebie.

 

Zakres obowiązków:

 • wprowadzanie narzędzi i rozwiązań z obszaru HR, które będą wspierały realizację celów biznesowych
 • identyfikacja talentów wśród pracowników, proponowanie rozwiązań mających na celu rozwój zawodowy pracowników
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych
 • prowadzenie i nadzorowanie procesów rekrutacji pracowników na stanowiska różnego szczebla w tym również stanowiska kierownicze
 • wspieranie procesu wprowadzania zmian organizacyjnych, budowanie zespołów i zarządzanie zmianą

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w firmie produkcyjnej
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy
 • dobre umiejętności komunikacyjne i nastawienie na pracę w zespole
 • dokładność, dbałość o szczegóły i wysoki poziom usług wewnętrznych
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń
 • mobilność
 • otwartość na nowe wyzwania

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość realnego rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, należącej do międzynarodowego koncernu
 • pracę w atmosferze współpracy
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwiązań
 • dużą autonomię w realizacji działań
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
ANIMEX FOODS jest największą na rynku polską firmą specjalizującą się w produkcji więdlin i mięsa zatrudniającą blisko 9 tys. pracowników. Jesteśmy właścicielem uznanych marek mięsa i wędlin, takich jak:
 Krakus, Berlinki, Morliny, Yano, Mazury czy Morlinki.
 
Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. PersonalnychNumer ref.: miejsce pracy: Koryta gm. Daszyna
Opis stanowiska:


Jeśli jesteś osobą, która świetnie się czuje w zakresie spraw kadrowych i pracowniczych, dobrze radzi sobie w kontaktach z pracownikami na każdym szczeblu organizacji, pragnie mieć wpływ na tworzenie dobrego klimatu i pozytywnej kultury pracy w firmie, chciałaby brać udział i rozwijać się w zakresie projektów z obszaru zarządzania personelem, to ta praca jest właśnie dla Ciebie.

 

Zakres obowiązków:

 • wprowadzanie narzędzi i rozwiązań z obszaru HR, które będą wspierały realizację celów biznesowych
 • identyfikacja talentów wśród pracowników, proponowanie rozwiązań mających na celu rozwój zawodowy pracowników
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych
 • prowadzenie i nadzorowanie procesów rekrutacji pracowników na stanowiska różnego szczebla w tym również stanowiska kierownicze
 • wspieranie procesu wprowadzania zmian organizacyjnych, budowanie zespołów i zarządzanie zmianą

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w firmie produkcyjnej
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy
 • dobre umiejętności komunikacyjne i nastawienie na pracę w zespole
 • dokładność, dbałość o szczegóły i wysoki poziom usług wewnętrznych
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń
 • mobilność
 • otwartość na nowe wyzwania

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość realnego rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, należącej do międzynarodowego koncernu
 • pracę w atmosferze współpracy
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwiązań
 • dużą autonomię w realizacji działań
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne