Oferta pracy

Specjalista ds. Personalnych

Fiege Sp. z o.o. O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Firma FIEGE od niemal 150 lat obsługuje logistycznie międzynarodowych klientów z branży modowej, dóbr konsumpcyjnych, opon, opieki zdrowotnej, artykułów medycznych i wielu innych. Jesteśmy jednym z dziesięciu największych dostawców usług logistycznych w Europie, zatrudniamy 15 000 pracowników w ponad 180 lokalizacjach w 15 krajach na całym świecie. Jako firma rodzinna oferujemy nie tylko pasjonujące i różnorodne zadania, ale także przyjazne miejsca pracy w bezpiecznym środowisku ze zmotywowanymi zespołami.

W Krakowie zarządzamy magazynami, administracją procesów logistycznych oraz udzielamy wsparcia produkcyjnego w wybranych obszarach w zakładzie przemysłowym naszego Klienta - Philip Morris Polska

Szukasz nowych możliwości zawodowych w inspirującym środowisku pracy, z bardzo dobrymi perspektywami rozwoju u stabilnego pracodawcy?

Mamy zatem odpowiednią pozycję dla Ciebie w naszej jednostce w Krakowie.

Specjalista ds. Personalnych

Zakres obowiązków:

 • poprowadzisz kompleksowe procesy rekrutacji i selekcji personelu (z akcentem na rekrutacje masowe)
 • wesprzesz kadrę menedżerską w realizacji procesów i procedur HR, będziesz doradzać w zakresie stosowania narzędzi HR i prawa pracy
 • będziesz sporządzać analizy i raporty, monitorować kluczowe wskaźniki HR,rekomendować i prowadzić odpowiednie działania korygujące
 • będziesz współrealizować projekty z obszaru miękkiego HR
 • weźmiesz udział w zarządzaniu procesem wdrażania nowych pracowników
 • zajmiesz się koordynacją szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych
 • zaangażujesz się we współtworzenie i realizację komunikacji wewnętrznej oraz marketingu personalnego
 • zadbasz o budowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy
 • będziesz odpowiadać za obsługę i koordynację dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, aneksy, rozwiązania umów o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.).

Wymagania:

 • ugruntowane doświadczenie zawodowe w podobnym zakresie obowiązków (min. 3 lata analogicznego doświadczenia)
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)
 • min. komunikatywna znajomość języka angielskiego (B1/B2)
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • umiejętność analizowania problemów, szukania i rekomendowania rozwiązań
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone tematy
 • odporność na stres, uśmiech i konstruktywne nastawienie :)
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz łatwość budowania relacji biznesowych z osobami na różnych szczeblach organizacji
 • rzetelność, dokładność i systematyczność
 • umiejętność efektywnego działania w dynamicznym środowisku, bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • okazję do rozwoju w szerokim spektrum procesów HR
 • swobodę działania, możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • bliską współpracę z zarządem jednostki i bezpośrednie przełożenie na działalność biznesową
 • wymianę wiedzy pomiędzy różnymi jednostkami naszej organizacji
 • angażujące środowisko pracy w rodzinnej firmie o międzynarodowych standardach
 • miejsce pracy w doskonale skomunikowanej części Krakowa (Rondo Czyżyńskie)
 • przejrzysty system premiowy oraz świadczenia pozapłacowe (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki j. angielskiego, bony świąteczne dla każdego)
 • miejsce pracy, gdzie relacje i dobra atmosfera są priorytetem!

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Logistics Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Fiege e-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, jak również do klientów Fiege Logistics Sp. z o.o., w związku
  z realizacją umów na rzecz tych klientów;
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Logistics Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Fiege Logistics Sp. o.o.
Aleksandra Bulik
Lider Zespołu ds. Rekrutacji i Rozwoju

al. Jana Pawła II 190
31-982 Kraków

 

 

 

Ogłoszenie archiwalne