Specjalista ds. Personalnych

 • Lublin, lubelskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 23.08.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 22.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  szukamy

  Specjalista ds. Personalnych
  Miejsce pracy: Lublin

  Zakres zadań:

  • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe, umowy, świadectwa pracy, itd.)
  • Wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym
  • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy oraz nieobecności pracowników
  • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i głoszeniowych do ZUS w programie PŁATNIK
  • Przygotowywanie i realizacja działań rozwojowych w zakresie HR
  • Sporządzanie analiz i raportów kadrowych
  • Bieżąca archiwizacja dokumentacji pracowniczej

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenia min. średniego
  • Min. 3 letniego doświadczenia w pracy na analogicznym stanowisku
  • Biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu PŁATNIK
  • Praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
  • Bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność, skrupulatność, dokładność
  • Umiejętność szybkiego uczenia się
  • Mile widziana znajomość programu TETA
  • Znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atute

   

  Oferujemy:

  • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Możliwość rozwoju w gronie profesjonalistów,
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej.
   
  top
  TuMieszkamy oferuje usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w oparciu o wnikliwe analizy i badania potrzeb klientów oraz starannie dobierając kluczowych partnerów. Liczba obsługiwanych nieruchomości stawia nas wśród największych zarządców w Polsce. Posiadamy ponad 100 biur na terenie całego kraju, co pozwala nam być zawsze blisko naszych Mieszkańców.
  Od 2013 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. nieruchomościami mieszkaniowymi oraz obiektami publicznymi. City Service kontroluje grupę, która zajmuję się zarządzaniem obiektami i zintegrowanymi usługami użyteczności w Europie. Akcje City Service są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  uMieszkamy to wspólna marka spółek z grupy City Service: Atrium 21, Progresline, Concierge, Certus, ZZN, Famix, DomBest, TED, Santer pod którą oferują swoim klientom najlepsze usługi na rynku.
   

  Klauzula informacyjna dla uczestników procesów rekrutacji TuMieszkamy


  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest, Zespół Zarządców Nieruchomości sp.z o.o. zwana dalej Spółką 


  Kontakt w sprawie Państwa danych
  Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych  pod adresem: [email protected]


  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki z Grupy City Service Polska operujące pod marką „TuMieszkamy”  jako potencjalni pracodawcy.

  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) prawo do usunięcia danych osobowych;

  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.