Ta oferta pracy jest nieaktualna od 92 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Personalnych

 • Mszczonów, mazowieckie
 • Specjalista
 • 21.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. Personalnych
  Miejsce pracy: Mszczonów

  Grupa FIEGE jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce jesteśmy obecni od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i AGD.

  Oferujemy:

  • Pracę w firmie, która znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce (tytuł „Gazeli Biznesu 2016”)
  • Swobodę działania, możliwość wdrażania własnych pomysłów, realny wpływ na rozwój firmy
  • Niepowtarzalną okazję na uczestniczenie w tworzeniu jednego z największych biznesów Fiege
  • Możliwość nauki i rozwoju (m.in. darmowe lekcje języka angielskiego - Akademia Rozwoju FIEGE)
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy)
  • Pracę w międzynarodowym środowisku oraz możliwość współpracy z Klientami światowej skali

  Opis stanowiska:

  • Realizacja zlecanych projektów rekrutacyjnych, w tym
  • Identyfikacja potencjalnych kandydatów (wewnętrznych/zewnętrznych)
  • Aktywne poszukiwania kandydatów metodą direct search
  • Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych
  • Wdrażanie nowych rozwiązań i koordynacja działań w obszarze rozwoju pracowników, w szczególności:
  • Wdrożeń pracowniczych
  • Szkoleń wewnętrznych / zewnętrznych
  • Programów stażowych
  • Współpraca z innymi Specjalistami ds. Personalnych
  • Wspieranie organizacji w obszarze kreowania pozytywnego wizerunku pracodawcy (Employer Branding)
  • Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących prowadzonych działań

  Wymagania:

  • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • Doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów rekrutacyjnych
  • Udział w projektach HR wdrażanych w obszarze rekrutacji, wdrożeń oraz rozwoju pracowniczego
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (pozwalającego na swobodną komunikację zarówno w mowie jak i w piśmie )
  • Wysokie zdolności interpersonalne
  • Samodzielność
  • Umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy
  • Bardzo dobra organizacja pracy
  • Dobra znajomość pakietu MS Office
  • Prawo jazdy kat. B

  ul. Ługowa 85, 96-320 Mszczonów

  Paulina Ptaszek, [email protected], tel. 695 445 676

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą
   w Warszawie, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa;
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku
   z realizacją umów na rzecz tych klientów;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.