Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Personalnych

 • Świdnica, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 06.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  WAGONY ŚWIDNICA sp. z o.o. jest jedną ze spółek należących do amerykańskiego koncernu THE GREENBRIER COMPANY, wiodącego producenta towarowego taboru kolejowego w Ameryce Północnej i największego producenta w Europie. Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH
  Miejsce pracy: Świdnica

  Kluczowe zadania:

  • Administracja i obsługa systemu kadrowo-płacowego.
  • Administrowanie archiwalnych danych płacowych.
  • Nadzorowanie ewidencji czasu pracy w systemie kadrowo-płacowym.
  • Przygotowanie raportów i analiz na potrzeby kierownictwa.
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z systemem kontrolingu wewnętrznego (SOX).

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, mile widziane ekonomiczne.
  • Doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych.
  • Biegła znajomość przepisów prawa pracy, szczególnie w zakresie rozliczenia czasu pracy.
  • Dobra znajomość języka angielskiego.
  • Praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet ms office).
  • Zorientowanie na cel, umiejętność efektywnego planowania własnej pracy.
  • Komunikatywność, dobra współpraca w zespole.
  • Dyspozycyjność.
  • Pełne zaangażowanie, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
  • Kreatywność w doskonaleniu organizacji swojej pracy.
  • Znajomość programu teta będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy: 

  • Zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy.
  • Zatrudnienie na pełny etat - bezpośrednie zatrudnienie przez firmę wś na umowę o pracę.
  • Duże możliwości ciągłego rozwoju, udział w szkoleniach i kursach.
  • Przejrzysty system rekrutacji.

  Od wszystkich kandydatów oczekujemy zaangażowania w pracy, rzetelności i odpowiedzialności.

  SPOSÓB ZŁOŻENIA SWOJEGO PODANIA O PRACĘ:

  prosimy przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym, pod podany adres firmy z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

  Firma WAGONY ŚWIDNICA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.;


  Adres siedziby firmy:

  Wagony Świdnica sp. z o.o.  
  ul. Strzelińska 35
  58-100 Świdnica


   lub za pomocą przycisku:

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, iż:

  1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wagony Świdnica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzelińskiej 35, 58-100 Świdnica, email: [email protected]

  2. Inspektor Ochrony Danych

  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: [email protected] oraz numeru telefonu: 696 011 969.

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata , wykształcenia , kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

   4. Prawa osób, których dane są przetwarzane

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 3.Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Okres przechowywania

  1. w zakresie wskazanym w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt 3.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  3. w zakresie wskazanym w pkt 3.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

  6. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

  7. Dobrowolność podania danych osobowych

  W zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie dobrowolnych danych, nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  

  8. Profilowanie

  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

  9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres wskazany w pkt 1.