PTS "Plast-Box" S.A.

Specjalista ds. personalnych w dziale Kadr i Płac

PTS "Plast-Box" S.A.O firmie

PTS "Plast-Box" S.A.

Witolda Lutosławskiego 17A

Słupsk

top

Spółka Akcyjna „Plast-Box” w Słupsku,

notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy w Dziale Kadr i Płac na stanowisku:

Specjalista ds. personalnych w dziale Kadr i Płac
Miejsce pracy: Słupsk

Zadania na stanowisku:

 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (zatrudnianie i zwalniane pracowników, prowadzenie dokumentacji pracowniczej w tym płacowej, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac)
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i US
 • współpraca z firmami zewnętrznymi (zatrudnianie cudzoziemców)
 • wdrożenie procesów i projektów HR
 • organizacja i koordynacja działań szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników
 • prowadzenie działań w celu realizacji planów zatrudnienia
 • koordynowanie i organizowanie programów pracowniczych i socjalnych

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • wykształcenie wyższe
 • kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w firmie produkcyjnej
 • znajomość prawa pracy oraz przepisów ubezpieczeń społecznych i podatkowych
 • znajomość programu Płatnik
 • doświadczenie w realizacji projektów z zakresu rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników
 • doskonała organizacja pracy, samodzielność, otwartość, kreatywność, odpowiedzialność i skuteczność w działaniu
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, zdolności interpersonalne

Firma oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nie/określony
 • specjalistyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny system premiowy
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów
(CV) na adres korespondencyjny:
„PLAST-BOX” S.A. Dział Kadr,
76-200 Słupsk,
ul. Lutosławskiego 17 A
lub za pomocą przycisku APLIKUJ.
aplikuj

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Personalnych w dziale Kadr i Płac, ogłoszonego 07.01.2020 r. prowadzonego przez firmę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast - Box S.A. w Słupsku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne.
bottomopis

Spółka Akcyjna „Plast-Box” w Słupsku,

notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy w Dziale Kadr i Płac na stanowisku:

Specjalista ds. personalnych w dziale Kadr i Płac

Zadania na stanowisku:

 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (zatrudnianie i zwalniane pracowników, prowadzenie dokumentacji pracowniczej w tym płacowej, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac)
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i US
 • współpraca z firmami zewnętrznymi (zatrudnianie cudzoziemców)
 • wdrożenie procesów i projektów HR
 • organizacja i koordynacja działań szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników
 • prowadzenie działań w celu realizacji planów zatrudnienia
 • koordynowanie i organizowanie programów pracowniczych i socjalnych

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • wykształcenie wyższe
 • kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w firmie produkcyjnej
 • znajomość prawa pracy oraz przepisów ubezpieczeń społecznych i podatkowych
 • znajomość programu Płatnik
 • doświadczenie w realizacji projektów z zakresu rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników
 • doskonała organizacja pracy, samodzielność, otwartość, kreatywność, odpowiedzialność i skuteczność w działaniu
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, zdolności interpersonalne

Firma oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nie/określony
 • specjalistyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny system premiowy
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów
(CV) na adres korespondencyjny:
„PLAST-BOX” S.A. Dział Kadr,
76-200 Słupsk,
ul. Lutosławskiego 17 A
lub za pomocą przycisku APLIKUJ.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Personalnych w dziale Kadr i Płac, ogłoszonego 07.01.2020 r. prowadzonego przez firmę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast - Box S.A. w Słupsku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie archiwalne