Ta oferta pracy jest nieaktualna od 11 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. personalnych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-05-15

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. poszukuje osoby do pracy na stanowisku: 

  Specjalista ds. personalnych
  Miejsce pracy: Warszawa

  Główny cel stanowiska:

  realizacja zadań związanych z  administrowaniem sprawami pracowniczymi, zgodnie z polityką kadrowo-płacową w KDPW S.A. oraz w spółce zależnej KDPW_CCP S.A. (w ramach umowy outsourcingowej).

  Opis zadań na stanowisku:

  • prowadzenie procesów rekrutacji i wstępnej selekcji,
  • sporządzanie dokumentacji kadrowej w zakresie nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy,
  • gromadzenie i właściwe przechowywanie informacji pracowniczych w aktach osobowych,
  • wprowadzanie i aktualizacja danych personalnych w systemie kadrowo-płacowym SAP,
  • ewidencjonowanie czasu pracy i nadzór nad poprawnością grafików,
  • ustalanie uprawnień pracowniczych i działania związane z ich realizacją, m.in. w zakresie urlopów, nagród i premii, odpraw, a także z tytułu uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym i umowie grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, dodatkowej opieki medycznej oraz obowiązki dotyczące skierowań na badania profilaktyczne i nadzór nad ich ważnością,
  • kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
  • przygotowywanie raportów na potrzeby organów statutowych Spółek Grupy Kapitałowej i kierownictwa poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • sporządzanie sprawozdań z obszaru zatrudnienia dla GUS.

  Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie zasobami ludzkimi/ prawo/psychologia),
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (minimum 3 lata),
  • praktyczna dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów prawnych związanych z prowadzeniem polityki kadrowej,
  • znajomość narzędzi pakietu MS Office i programu kadrowo-płacowego SAP,
  • znajomość języka angielskiego,
  • zdolności interpersonalne, odpowiedzialność i lojalność wobec firmy,
  • właściwa organizacja swojego czasu pracy.

  Oferujemy:

  • stabilną pracę w renomowanej firmie,
  • dobre warunki finansowe oraz pakiet świadczeń dodatkowych,
  • szkolenia stale podnoszące kwalifikacje zawodowe.

   

  Oferty prosimy kierować na adres:
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  Dział ds. Korporacyjnych
  Zespół Kadr i Szkoleń
  00-498 Warszawa, ul. Książęca 4
  lub
  za pomocą Aplikuj

  Termin nadsyłania ofert do 31 maja 2019 r. Informujemy, że ofert nie zwracamy.
  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.
   
  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.
   
  Ponadto podajemy poniższe informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez KDPW procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”), jak również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora”).
  3. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu tego procesu dane te mogą być dalej przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] W przypadku braku dostępu do tego adresu, informacja o cofnięciu zgody może zostać przesłana w formie pisemnej, na adres KDPW wskazany powyżej.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez KDPW danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest związane z wymogiem ustawowym, jest natomiast konieczne na potrzeby uwzględnienia Pana/Pani oferty w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pana/Pani udział w tym procesie.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.