Totalizator Sportowy

Specjalista ds. personalnych

Totalizator SportowyO firmie

Totalizator Sportowy

Targowa 25

Warszawa

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. personalnych
(umowa na zastępstwo)
Miejsce pracy: Warszawa

Będziesz odpowiedzialny za:

 • prowadzenie akt osobowych oraz wymaganej dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • zgłaszanie do ZUS informacji o powstaniu, zmianach i ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego,

 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych,

 • ewidencjonowanie w systemie kadrowo-płacowym informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń oraz rozliczania czasu pracy,

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością planowania i rozliczania czasu pracy,

 • bieżącą współpracę z Zespołem Płac w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń pracowników oraz innych składników wynagrodzeń.

Szukamy osób, które:
 • posiadają doświadczenie w obszarze administracji personalnej,

 • posiadają wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia),

 • bardzo dobrze znają pakiet MS Office (w szczególności Excel),

 • są zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi,

 • znają przepisy dotyczące prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • znają zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy,

 • cechują się rzetelnością i odpowiedzialnością za powierzone zadania,

 • wykazują się dobrą organizacją pracy oraz umiejętnością pracy w zespole.


Oferujemy:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV przy pomocy przycisku APLIKUJ.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym:

 • w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych) w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w zakresie innych danych, w tym danych do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w zakresie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO)
 • w zakresie przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w ramach bieżącego procesu rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Wycofanie zgody

Możecie Państwo w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. personalnych
(umowa na zastępstwo)

Będziesz odpowiedzialny za:

 • prowadzenie akt osobowych oraz wymaganej dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • zgłaszanie do ZUS informacji o powstaniu, zmianach i ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego,

 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych,

 • ewidencjonowanie w systemie kadrowo-płacowym informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń oraz rozliczania czasu pracy,

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością planowania i rozliczania czasu pracy,

 • bieżącą współpracę z Zespołem Płac w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń pracowników oraz innych składników wynagrodzeń.

Szukamy osób, które:
 • posiadają doświadczenie w obszarze administracji personalnej,

 • posiadają wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia),

 • bardzo dobrze znają pakiet MS Office (w szczególności Excel),

 • są zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi,

 • znają przepisy dotyczące prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • znają zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy,

 • cechują się rzetelnością i odpowiedzialnością za powierzone zadania,

 • wykazują się dobrą organizacją pracy oraz umiejętnością pracy w zespole.


Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Pracę w firmie o silnej, ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość osobistego rozwoju i stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
 • Dobre wynagrodzenie i bogaty pakiet socjalny.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV przy pomocy przycisku APLIKUJ.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym:

 • w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych) w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w zakresie innych danych, w tym danych do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w zakresie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO)
 • w zakresie przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w ramach bieżącego procesu rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Wycofanie zgody

Możecie Państwo w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy