KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z  rekrutacją

Na podstawie art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO,  informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68,50-951 Wrocław, nr  KRS  0000104938, dalej jako Spółka.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby Spółki.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie:

    a/ art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie,

    b/ art. 6 ust.1 lit. f. RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji za pomocą strony internetowej www.pracuj.pl, a po jej zakończeniu przechowywane będą przez okres 3 lat na potrzeby ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii,  sprostowania nieprawidłowości, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym ), ograniczenia lub całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia  danych osobowych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

7. Cofnięcie Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w pkt. 3 lit. a, może zostać dokonane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora  danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

HERBAPOL WROCŁAW S.A.

Specjalista ds. Personalnych

HERBAPOL WROCŁAW S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

HERBAPOL WROCŁAW S.A.

Świętego Mikołaja 65/68

Wrocław

top

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.  specjalizujemy się w wytwarzaniu produktów leczniczych na bazie surowców zielarskich. Jesteśmy największym producentem leków ziołowych w Polsce. Od ponad 60 lat wprowadzamy na rynek nowoczesne preparaty ziołowe,  w których łączymy osiągnięcia medycyny naturalnej oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji leków. W związku z ciągłym rozwojem, poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Personalnych
- Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, najlepiej w firmie produkcyjnej zatrudniającej co najmniej 200 osób,
 • wykształcenie wyższe (kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, prawo lub pokrewne),
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw emerytalno-rentowych pracowników oraz w zakresie rozliczania czasu pracy,
 • praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik, pakietu MS Office (Word, Excel) i programów kadrowo-płacowych (mile widziana znajomość programu Teta),
 • umiejętność koordynowania wielu tematów w jednym czasie, proaktywna postawa i otwartość na zmiany,
 • komunikatywność, nastawienie na współpracę oraz wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, dbałość o szczegóły.

Odpowiedzialność m.in. za:

 • obsługę administracyjną procesów kadrowych, m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia,
 • prowadzenie dokumentacji personalnej oraz akt osobowych pracowników zgodnie z wymaganiami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi,
 • współpracę z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, US, Medycyna Pracy, PIP, GUS,
 • przygotowywanie niezbędnych informacji, sprawozdań, raportów i analiz na potrzeby instytucji zewnętrznych, jak również na potrzeby wewnętrzne,
 • przygotowywanie harmonogramów pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych oraz przygotowanie dokumentacji do ZUS,
 • wsparcie obsługi PPK,
 • doradztwo w sprawach personalnych,
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • współpracę przy realizacji bieżących działań i planowanych projektów HR

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej,
 • bogaty pakiet benefitów,
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ, co jest równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest WZZ Herbapol SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko, a także na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z prowadzonymi procesami rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Dziękując za przesłane dokumenty aplikacyjne informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

top

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.  specjalizujemy się w wytwarzaniu produktów leczniczych na bazie surowców zielarskich. Jesteśmy największym producentem leków ziołowych w Polsce. Od ponad 60 lat wprowadzamy na rynek nowoczesne preparaty ziołowe,  w których łączymy osiągnięcia medycyny naturalnej oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji leków. W związku z ciągłym rozwojem, poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Personalnych
- Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, najlepiej w firmie produkcyjnej zatrudniającej co najmniej 200 osób,
 • wykształcenie wyższe (kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, prawo lub pokrewne),
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw emerytalno-rentowych pracowników oraz w zakresie rozliczania czasu pracy,
 • praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik, pakietu MS Office (Word, Excel) i programów kadrowo-płacowych (mile widziana znajomość programu Teta),
 • umiejętność koordynowania wielu tematów w jednym czasie, proaktywna postawa i otwartość na zmiany,
 • komunikatywność, nastawienie na współpracę oraz wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, dbałość o szczegóły.

Odpowiedzialność m.in. za:

 • obsługę administracyjną procesów kadrowych, m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia,
 • prowadzenie dokumentacji personalnej oraz akt osobowych pracowników zgodnie z wymaganiami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi,
 • współpracę z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, US, Medycyna Pracy, PIP, GUS,
 • przygotowywanie niezbędnych informacji, sprawozdań, raportów i analiz na potrzeby instytucji zewnętrznych, jak również na potrzeby wewnętrzne,
 • przygotowywanie harmonogramów pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych oraz przygotowanie dokumentacji do ZUS,
 • wsparcie obsługi PPK,
 • doradztwo w sprawach personalnych,
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • współpracę przy realizacji bieżących działań i planowanych projektów HR

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej,
 • bogaty pakiet benefitów,
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ, co jest równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest WZZ Herbapol SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na w/w stanowisko, a także na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z prowadzonymi procesami rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Dziękując za przesłane dokumenty aplikacyjne informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Ogłoszenie archiwalne