Urtica Sp. z o.o.

Specjalista ds. personalnych

Urtica Sp. z o.o.O firmie

Urtica Sp. z o.o.

Krzemieniecka 120

Wrocław

top
Specjalista ds. personalnych
Miejsce pracy: Wrocław

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • obsługę administracyjną Działu Personalnego;
 • tworzenie raportów i analiz;
 • ścisłą współpracę z innymi działami Spółki i podmiotami współpracującymi;
 • wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów oraz ich archiwizacją;
 • realizację procesów rekrutacyjnych i onboardingowych;
 • prowadzenie działań z obszaru Employer Branding;
 • aktywny udział w tworzeniu nowych rozwiązań w obszarze HR.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, ZZL, psychologia;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • zaangażowanie oraz podejście proaktywne do pracy;
 • biegła umiejętność obsługi komputera - w szczególności pakietu MS Office;
 • wysokie umiejętności organizacyjne i samodzielność w działaniu;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Oferujemy:

 • rozwój zawodowy w branży farmaceutycznej;
 • bycie członkiem zespołu budującego pozycję lidera na rynku szpitalnym;
 • uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz wydarzeniach branżowych;
 • pakiet benefitów pozapłacowych tj.: ubezpieczenie lekowe, ubezpieczenie grupowe na życie, opiekę medyczną, karty sportowe, spotkania integracyjne;
 • zajęcia dedykowane dla pracowników Spółki tj.: treningi biegowe, zajęcia body&mind;
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych projektach CSR, m.in.: wolontariat podczas Urtica Camp oraz Gali Urtica Dzieciom;
 • Udział w warsztatach z cyklu Urtica Cafe.
aplikuj

* Pelion S.A. to jedna z największych firm działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Pelion S.A. obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności realizowanymi odpowiednio przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. i Pharmapoint S.A. – sprzedaż hurtowa, Urtica i Pharmalink– zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne, DOZ S.A., Natura sp. z o. o., Limedika, Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine – sprzedaż detaliczna oraz liczne spółki działalności pozostałej.


Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Urtica Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, tel.: + 48 71 782 66 01, [email protected]) (Urtica Sp. z o.o.). W Urtica Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail [email protected] Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (np. obrona ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W każdym czasie przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.

* Pelion S.A. to jedna z największych firm działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Pelion S.A. obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności realizowanymi odpowiednio przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. i Pharmapoint S.A. – sprzedaż hurtowa, Urtica i Pharmalink– zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne, DOZ S.A., Natura sp. z o. o., Limedika, Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine – sprzedaż detaliczna oraz liczne spółki działalności pozostałej.

Specjalista ds. personalnych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • obsługę administracyjną Działu Personalnego;
 • tworzenie raportów i analiz;
 • ścisłą współpracę z innymi działami Spółki i podmiotami współpracującymi;
 • wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów oraz ich archiwizacją;
 • realizację procesów rekrutacyjnych i onboardingowych;
 • prowadzenie działań z obszaru Employer Branding;
 • aktywny udział w tworzeniu nowych rozwiązań w obszarze HR.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, ZZL, psychologia;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • zaangażowanie oraz podejście proaktywne do pracy;
 • biegła umiejętność obsługi komputera - w szczególności pakietu MS Office;
 • wysokie umiejętności organizacyjne i samodzielność w działaniu;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Oferujemy:

 • rozwój zawodowy w branży farmaceutycznej;
 • bycie członkiem zespołu budującego pozycję lidera na rynku szpitalnym;
 • uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz wydarzeniach branżowych;
 • pakiet benefitów pozapłacowych tj.: ubezpieczenie lekowe, ubezpieczenie grupowe na życie, opiekę medyczną, karty sportowe, spotkania integracyjne;
 • zajęcia dedykowane dla pracowników Spółki tj.: treningi biegowe, zajęcia body&mind;
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych projektach CSR, m.in.: wolontariat podczas Urtica Camp oraz Gali Urtica Dzieciom;
 • Udział w warsztatach z cyklu Urtica Cafe.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Urtica Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, tel.: + 48 71 782 66 01, [email protected]) (Urtica Sp. z o.o.). W Urtica Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail [email protected] Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (np. obrona ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W każdym czasie przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.

Ogłoszenie archiwalne