Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. płac i kadr

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCHO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Specjalista ds. płac i kadr

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw z zakresu płac i kadr w Dziale kadr w Agencji Badań Medycznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzanie list płac ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11 i IFT;
 • Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do ZUS, US i PFRON
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne;
 • Sporządzanie korekty dokumentów rozliczeniowych;
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
 • Udział w przygotowywaniu materiałów oraz sporządzanie analiz dotyczących płac w tym danych do celów statystycznych GUS,PFRON;
 • Obsługa pracowników w zakresie PPK;
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych z obcokrajowcami;
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • Kontrola nad szkoleniami z zakresu BHP i ścisła współpraca tym zakresie z osobą odpowiedzialną za zagadnienia z zakresu BHP;
 • Kontrola ważności orzeczeń lekarskich oraz przygotowanie skierowań na badania lekarskie;
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, urlopów pracowniczych, absencji chorobowych itp.;
 • Wsparcie w procesach rekrutacji i selekcji pracowników;
 • Wsparcie w organizowaniu szkoleń dla pracowników ABM.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, prawo, psychologia)
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w sporządzaniu list płac i naliczaniu wynagrodzeń, zasiłków oraz wszelkich innych świadczeń dla pracowników oraz zleceniobiorców;
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań, deklaracji, formularzy i raportów do instytucji zewnętrznych (ZUS, GUS, US, PFRON);
 • Co najmniej roczne doświadczenie w obszarze administracji personalnej;
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS i US oraz BHP;
 • Doświadczenie w zakresie obsługi zadań związanych z PPK;
 • Doświadczenie w zakresie rozliczania umów cywilno-prawnych zawartych z obcokrajowcami;
 • Doświadczenie w zakresie weryfikowania, naliczania i rozliczania środków ZFŚS;
 • Udokumentowane przeszkolenie w zakresie kadr i płac;
 • Bardzo dobra znajomość programu PŁATNIK (zgłoszenia oraz deklaracje rozliczeniowe);
 • Znajomość programów kadrowo-płacowych, w szczególności COMARCH OPTIMA i/lub QNT QUORUM;
 • Umiejętność planowania pracy, ustalania priorytetów i elastycznego reagowania na nowe zadania;
 • Samodzielność, terminowość;
 • Skuteczna komunikacja i wysoka kultura osobista;
 • Przejawianie inicjatywy w pracy;
 • Bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office;

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Mile widziane ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Prawa pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie;
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy- blisko stacji metra Świętokrzyska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 24 maja 2021 r. 

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

W przypadku posiadania wyższych kwalifikacji niż wymagane w ogłoszeniu istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia są dostępne na stronie:

https://abm.gov.pl/pl/praca/nabory-w-toku/915,po-Prezes-Agencji-Badan-Medycznych-oglasza-nabor-na-stanowisko-specjalistastarsz.html

Ogłoszenie archiwalne