„Informacja dotycząca ochrony danych osobowych" ( klauzula RODO)

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w SAG Sp. z o.o. w Katowicach w procesie rekrutacji jest SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A.
2. Kontakt z Administratorem danych – tel. (32) 255 72 60, e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe kandydatów do pracy w SAG Sp. z .o.o. podane w procesie rekrutacji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji, w zakresie danych innych niż wymienione w art. 221§1 kp (dane podawane dobrowolnie) jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
6. Podanie danych osobowych przez kandydatów w zakresie wynikającym z art. 221§1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 7. Podanie przez kandydatów innych danych osobowych jest dobrowolne.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. Odbiorcami danych osobowych kandydatów podanych w procesie rekrutacji będzie podmiot świadczący na rzecz SAG Sp. z o.o. usługi doradztwa kadrowego, prawnego, podmiot świadczący usługi IT.
9. Dane osobowe kandydatów do pracy podane w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte.
10. Kandydaci do pracy w SAG Sp. z o.o. w Katowicach mają prawo do:
     1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     4) usunięcia danych osobowych;
     5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Dane osobowe kandydatów do pracy w SAG Sp. z .o.o.  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aplikacje (CV) powinny zawierać wyłącznie następujące informacje:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie przez kandydatów innych danych osobowych niż wskazane powyżej jest dobrowolne.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń:

1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”

2) „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych – klauzulą RODO”.

 

......................................................

podpis kandydata do pracy

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

SAG Sp. z o.o.

Specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych

SAG Sp. z o.o. O firmie

SAG Sp. z o.o.

Szopienicka 58A

Katowice

Grafika górna

SAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest nowoczesną firmą prowadzącą
działalność produkcyjno-usługowo-handlową koncentrującą się głównie w sferze górnictwa
i przemysłu. Spółka prowadzi swoją działalność od 1991r. w Katowicach w sąsiedztwie
zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec.

 
Dołącz do nas już dziś!
Obecnie szukamy kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Zakres obowiązków

 • miesięczne sporządzanie listy płac pracowników na umowę o pracę/zlecenie i dekretacja w systemie księgowym,
 • naliczanie składek ubezpieczeniowych i podatkowych na podstawie list wynagrodzeń oraz dekretacja w systemie księgowym,
 • sporządzanie terminowe deklaracji do ZUS i US.

Oczekiwania:

 • znajomość przepisów prawa pracy, pdof i ubezpieczeń społecznych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w dziale księgowości mile widziane.
 
Dołącz do nas już dziś!
W naszej firmie pracownikom oferujemy m.in.:
 • stabilna praca
 • atrakcyjny pakiet socjalny
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie
 • kultura sport rozrywka
 • wsparcie doświadczonej kadry
 • rozwój zawodowy
 • szkolenia
 • przyjazna atmosfera
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
Administratorem danych osobowych jest SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A.

SAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest nowoczesną firmą prowadzącą
działalność produkcyjno-usługowo-handlową koncentrującą się głównie w sferze górnictwa
i przemysłu. Spółka prowadzi swoją działalność od 1991r. w Katowicach w sąsiedztwie
zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec.

 
Dołącz do nas już dziś!
Obecnie szukamy kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Zakres obowiązków

 • miesięczne sporządzanie listy płac pracowników na umowę o pracę/zlecenie i dekretacja w systemie księgowym,
 • naliczanie składek ubezpieczeniowych i podatkowych na podstawie list wynagrodzeń oraz dekretacja w systemie księgowym,
 • sporządzanie terminowe deklaracji do ZUS i US.

Oczekiwania:

 • znajomość przepisów prawa pracy, pdof i ubezpieczeń społecznych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w dziale księgowości mile widziane.
 
Dołącz do nas już dziś!
W naszej firmie pracownikom oferujemy m.in.:
 • stabilna praca
 • atrakcyjny pakiet socjalny
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie
 • kultura sport rozrywka
 • wsparcie doświadczonej kadry
 • rozwój zawodowy
 • szkolenia
 • przyjazna atmosfera
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
Administratorem danych osobowych jest SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A.

Ogłoszenie archiwalne