Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Płac i ZUS

 • Myślenice, małopolskie
 • Specjalista
 • 15.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  TELE-FONIKA KABLE S.A. jest największym producentem kabli i przewodów w Europie Środkowej i Wschodniej.
  Należy również do grona największych światowych dostawców kabli i przewodów. Polska firma zatrudniająca 2500 pracowników.
  Firma z długoletnią tradycją o ugruntowanej pozycji na rynku.
  SOLIDNY PRACODAWCA

  Aktualnie do Zespołu Rozliczania Wynagrodzeń poszukujemy kandydatów na oferowane stanowisko:

  Specjalista ds. Płac i ZUS
  Miejsce pracy: Myślenice
  Nr ref.: 05/09

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku dołączy do zespołu odpowiedzialnego za obsługę płacową pracowników z czterech Zakładów produkcyjnych w Polsce. Niezbędna w tym będzie biegła znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W codziennej obowiązkach konieczna będzie umiejętność obsługi programów komputerowych, baz danych, a także programów kadrowo-płacowych typu XPERTIS czy Płatnik. Pracownik działu musi być osobą odpowiedzialną, bardzo dobrze zorganizowaną, komunikatywną i odporną na stres. Praca ta polega również na kontakcie z ludźmi i samodzielnym podejmowaniu decyzji.

  Zakres obowiązków:

  • Sporządzanie list płac (obliczanie wynagrodzeń i pozostałych świadczeń, w tym świadczeń ZUS należnych pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji
  • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, (PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11)
  • Sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji ZUS
  • Prowadzenie obowiązującej pracowniczej dokumentacji płacowej
  • Prowadzenie kontroli oraz bieżących uzgodnień zapisów na kontach księgowych obejmujących tematy wynagrodzeń , składek ZUS , podatków i pozostałych rozliczeń pracowniczych
  • Sporządzanie wszelkiej dokumentacji ZUS niezbędnej pracownikom występującym o świadczenie emerytalne lub rentowe
  • Sporządzanie zaświadczeń ZUS Rp7 i innej dokumentacji związanej z uprawnieniami emerytalno- rentowymi dla byłych pracowników spółki – korzystanie z zasobów archiwalnych spółki

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne
  • Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Min. 5 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku, najlepiej w firmie produkcyjnej
  • Bardzo dobra znajomość obsługi programu komputerowego Płatnik-ZUS oraz MS Excel i Word
  • Mile widziana znajomość obsługi programu komputerowego Xpertis Kadry i płace
  • Znajomość języka angielskiego – mile widziana
  • Komunikatywność i dyspozycyjność
  • Samodzielność
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Umiejętność współpracy w zespole

  Oferujemy:

  • Stabilną pracę w renomowanej firmie
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku, świadczenia świąteczne…)
  • Dostęp do platformy szkoleniowej
  • Atrakcyjne warunki na przystąpienie do programu: Ubezpieczenia na życie, Opieki medycznej, Kart sportowych; Platformy szkoleń językowych
  DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA
  Będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.

  „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy. W przypadku wyrażenia zgody Pani/ Pana dane osobowe będą również zarchiwizowane i przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów do pracy znajduje w naszej polityce https://www.tfkable.com/kariera.html ”

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   
  Administrator danych
  Administratorem danych jest Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach (32-400),
  przy ul. H.Cegielskiego 1.
   
  Dane kontaktowe
  Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email [email protected]
   
  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia danego procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu Pracy, a w zakresach, których upoważnienie do przetwarzanie nie wynika z Kodeksu Pracy – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie, wyrażona poprzez ich umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych
  • przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie
  Odbiorcy danych
  Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie upoważnienia lub umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   
  Okres przechowywania danych
  Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 1 roku od momentu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.
  W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
   
  Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wypełniając formularz „wycofaj zgodę”, lub przesyłając stosowną deklarację na adres administratora danych osobowych.
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
   
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia) jest obowiązkowe i bez podania tych danych może być Pani/Pan nieuwzględniana/y w procesie rekrutacji; podanie danych w pozostałym zakresie (włącznie z umieszczeniem fotografii) jest Pani/Pana dobrowolną decyzją i nie będzie miało wpływu na udział w procesie rekrutacyjnym.