Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. płac

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kpt. Franciszka Żwirki 36

Łódź

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie  i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. W 2016 roku PŁ jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. 

Specjalista ds. płac

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie listy wypłat wynagrodzeń, zasiłków i innych należności z tytułu umów o pracę i innych umów oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, w zakresie przydzielonej grupy pracowników;
 • Sporządzanie informacji o rocznych dochodach i potrąconym podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Rozliczanie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Wyliczanie podstawy emerytur i rent w zakresie przydzielonej grupy pracowników;
 • Obsługa Pracowniczego Programu Kapitałowego;
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących do ZUS;
 • Bieżąca obsługa płacowa pracowników.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 5 lat;
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel),Płatnik;
 • Znajomość przepisów zawartych w Kodeksie Pracy;
 • Znajomość przepisów zawartych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Znajomość przepisów zawartych w Ustawie o Systemie Ubezpieczeń Społecznych;
 • Mile widziana znajomość Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., przepisów dotyczących rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych cudzoziemców oraz komunikatywna znajomość j. angielskiego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik nr 1;
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - Załącznik nr 2;
 • zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - Załącznik nr 3
PŁ zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami oraz do przeprowadzenia procesu rekrutacji w formie zdalnej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Zgłoszenia zawierające: CV ze zdjęciem, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

Ogłoszenie archiwalne