Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. płac

SĄD APELACYJNY W ŁODZI

 • Praca zmianowa:nie
 • Dni pracy:dni robocze (poniedziałek - piątek)
 • Godziny pracy:Elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.15 - 8.15
 • Możliwa praca w godzinach nocnych:nie
 • Tryb wypłaty:miesięczna
 • System wynagrodzeń:stała podstawa + trzynasta pensja

SĄD APELACYJNY W ŁODZI

aleja Tadeusza Kościuszki 65

Śródmieście

Łódź

Twój zakres obowiązków

--> Obowiązuje procedura konkursowa. Szczegóły naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. płac: https://lodz.sa.gov.pl/nabor-ofert,m,m2,318,320

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników oraz uczestników postępowania sądowego (m.in. biegłych, kuratorów)

- naliczanie innych świadczeń pieniężnych tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, refundacje za okulary, dofinansowania, zapomogi i świadczenia wypłacane z ZFŚS, ryczałty z tytułu pracy zdalnej;

- realizacja obowiązków w zakresie współpracy z organami i instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, GUS);

- sporządzanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik oraz obsługa portalu ZUS PUE;

- sporządzanie deklaracji PFRON;

- sporządzanie raportów i zestawień płacowych na wewnętrzne potrzeby jednostki;

wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla zatrudnionych i byłych pracowników;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych – płacowych: jednostkowych oraz zbiorczych z obszaru apelacji;

- archiwizacja dokumentacji płacowej, podatkowej i ubezpieczeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasze wymagania

--> Obowiązuje procedura konkursowa. Szczegóły naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. płac: https://lodz.sa.gov.pl/nabor-ofert,m,m2,318,320

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- ukończone studia wyższe drugiego stopnia i co najmniej 5-letnia praktyka w samodzielnym naliczaniu płac;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

- posiadane nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej;

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku;

- znajomość techniki pracy biurowej;

- biegła umiejętność obsługi komputera – pakiet Office (MS Word i MS Excel), program Płatnik oraz portal ZUS PUE;

- znajomość następujących aktów prawnych:

• ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.);

• ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577);

• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2425 ze zm.);

• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1575);

• ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

• Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 t.j.).

• Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 t.j.).

• Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 t.j.).

WYMAGANIA DODATKOWE:

- odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

- umiejętność prawidłowego i poprawnego redagowania pism;

- komunikatywność i operatywność;

- umiejętność organizowania własnej pracy;

- umiejętność pracy w zespole;

- dokładność, odpowiedzialność;

- odporność na stres;

- umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu;

- podstawowa wiedza z zakresu struktury i organizacji wymiaru sprawiedliwości;

- umiejętność pracy w systemie kadrowo - płacowym SAP;

- umiejętność pracy w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją („EZD PUW”);

- umiejętność pracy w systemie TREZOR.

To oferujemy

 • Elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.15 - 8.15

 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe;

 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;

 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness;

 • Możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie;

 • Możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych;

 • Przyjazne środowisko pracy: klimatyzowane pomieszczenia, stojaki na rowery itp.

 • Doskonała lokalizacja Sądu w centrum miasta - al. Tadeusza Kościuszki 65

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • dofinansowanie wypoczynku

 • paczki świąteczne