Logo Pracuj.pl

Specjalista ds. płac

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU

 • Poznań, wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU

Słowackiego 58

Jeżyce

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • Sporządzanie list wypłat z osobowego i bezosobowego Funduszu Płac w ustalonych terminach

 • Przygotowywanie list płac dotyczących: nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, nagród, ekwiwalentów za urlopy, nadgodzin

 • Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości zarobków

 • Obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, itp.

 • Dokonywanie potrąceń na listach płac zgodnie z otrzymanymi dokumentami (PKZP, PZU, pożyczki ZFŚS, alimentacyjne, komornicze itp.)

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w programie "Płatnik"

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11

 • Przygotowywanie przelewów i czeków elektronicznych w zakresie płac

 • Przygotowywanie danych do sprawozdań dotyczących funduszu płac, regulacji wynagrodzeń itp.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe)

 • Doświadczenie zawodowe min 1 rok w płacach

 • Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych

 • Znajomość MS Office

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Mile widziane

 • Umiejętność sporządzania list płac nauczycieli

 • Znajomość programu Progman oraz Płatnik

To oferujemy

 • 13 pensję

 • Świadczenia pieniężne z ZFŚS

 • Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie

Wymagane dokumenty

 • CV z dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Inne informacje:

 • Prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

 • Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60 Poznań.

 • Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Oferty można także składać elektronicznie na adres: [email protected]

 • Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU

W związku z dynamicznym rozwojem naszej organizacji poszukujemy 20 płacowych.

Przewiń do profilu firmy