Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Specjalista ds. płac (umowa na zastępstwo na okres roczny)

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.O firmie

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Książęca 4

Warszawa

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni rolę centralnego depozytu papierów wartościowych, jest odpowiedzialny za prowadzenie systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi,  prowadzi Repozytorium Transakcji zgodne z Rozporządzeniem UE nr 648/2012 (EMIR) oraz usługę ARM (zgodnie z Rozporządzeniem UE 600/2014 (MIFIR) jak również jest autoryzowaną Agencją Numerującą w zakresie norm ISO 17442 (LEI), ISO 6166 (ISIN), ISO 10962 (CFI) oraz ISO 18774 (FISN).
 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. płac (umowa na zastępstwo na okres roczny)
Miejsce pracy: Warszawa

Główny cel stanowiska:

 
Realizacja zadań związanych z obsługą wynagrodzeń w KDPW S.A. oraz w spółce zależnej KDPW_CCP S.A. (w ramach umowy outsourcingowej).
 

Opis zadań na stanowisku:

 • obsługa płacowa pracowników i zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, członków organów statutowych, w tym na kontraktach menedżerskich;
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac w systemie SAP HCM;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie zwolnień lekarskich zgodne z przepisami ZUS;
 • przygotowanie danych i sporządzenie deklaracji PIT, PFRON i ZUS;
 • rozliczanie należności z tytułu Pracowniczego Programu Emerytalnego i umowy grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym;
 • dokonywanie wypłat z zakładowych funduszy socjalnych;
 • przygotowanie raportów i sprawozdań;
 • udział w planowaniu kosztów wynagrodzeń i obowiązkowych obciążeń oraz monitorowanie ich realizacji.

Oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia o profilu ekonomicznym;
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (minimum 3 lata);
 • praktycznej znajomości przepisów prawa pracy, podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych;
 • wiedzy z zakresu zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i PFRON;
 • praktycznej znajomości systemu SAP HCM;
 • dobrej znajomości programu Płatnik i pakietu MS Office (w szczególności MS Excel);
 • komunikatywności, dokładności i dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – na czas określony - w renomowanej firmie;
 • szkolenia aktualizujące wiedzę;
 • dobre warunki finansowe oraz bogaty pakiet świadczeń dodatkowych.

 

Oferty prosimy kierować na adres:
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Dział ds. Korporacyjnych
Zespół Kadr i Szkoleń
00-498 Warszawa, ul. Książęca 4
lub
za pomocą Aplikuj

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV z listem motywacyjnym w terminie do 21 lutego 2020 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami do 5 marca 2020 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.
 
Ponadto podajemy poniższe informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z  KDPW można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez KDPW procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”), jak również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora”).
 3. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu tego procesu dane te mogą być dalej przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto,
  w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
 6. W przypadku braku dostępu do tego adresu, informacja o cofnięciu zgody może zostać przesłana w formie pisemnej, na adres KDPW wskazany powyżej.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez KDPW danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest związane z  wymogiem ustawowym, jest natomiast konieczne na potrzeby uwzględnienia Pana/Pani oferty w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pana/Pani udział w tym procesie.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni rolę centralnego depozytu papierów wartościowych, jest odpowiedzialny za prowadzenie systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi,  prowadzi Repozytorium Transakcji zgodne z Rozporządzeniem UE nr 648/2012 (EMIR) oraz usługę ARM (zgodnie z Rozporządzeniem UE 600/2014 (MIFIR) jak również jest autoryzowaną Agencją Numerującą w zakresie norm ISO 17442 (LEI), ISO 6166 (ISIN), ISO 10962 (CFI) oraz ISO 18774 (FISN).
 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. płac (umowa na zastępstwo na okres roczny)

Główny cel stanowiska:

 
Realizacja zadań związanych z obsługą wynagrodzeń w KDPW S.A. oraz w spółce zależnej KDPW_CCP S.A. (w ramach umowy outsourcingowej).
 

Opis zadań na stanowisku:

 • obsługa płacowa pracowników i zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, członków organów statutowych, w tym na kontraktach menedżerskich;
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac w systemie SAP HCM;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie zwolnień lekarskich zgodne z przepisami ZUS;
 • przygotowanie danych i sporządzenie deklaracji PIT, PFRON i ZUS;
 • rozliczanie należności z tytułu Pracowniczego Programu Emerytalnego i umowy grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym;
 • dokonywanie wypłat z zakładowych funduszy socjalnych;
 • przygotowanie raportów i sprawozdań;
 • udział w planowaniu kosztów wynagrodzeń i obowiązkowych obciążeń oraz monitorowanie ich realizacji.

Oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia o profilu ekonomicznym;
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (minimum 3 lata);
 • praktycznej znajomości przepisów prawa pracy, podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych;
 • wiedzy z zakresu zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i PFRON;
 • praktycznej znajomości systemu SAP HCM;
 • dobrej znajomości programu Płatnik i pakietu MS Office (w szczególności MS Excel);
 • komunikatywności, dokładności i dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – na czas określony - w renomowanej firmie;
 • szkolenia aktualizujące wiedzę;
 • dobre warunki finansowe oraz bogaty pakiet świadczeń dodatkowych.

 

Oferty prosimy kierować na adres:
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Dział ds. Korporacyjnych
Zespół Kadr i Szkoleń
00-498 Warszawa, ul. Książęca 4
lub
za pomocą Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.
 
Ponadto podajemy poniższe informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z  KDPW można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez KDPW procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”), jak również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora”).
 3. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu tego procesu dane te mogą być dalej przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto,
  w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
 6. W przypadku braku dostępu do tego adresu, informacja o cofnięciu zgody może zostać przesłana w formie pisemnej, na adres KDPW wskazany powyżej.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez KDPW danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest związane z  wymogiem ustawowym, jest natomiast konieczne na potrzeby uwzględnienia Pana/Pani oferty w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pana/Pani udział w tym procesie.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV z listem motywacyjnym w terminie do 21 lutego 2020 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami do 5 marca 2020 r.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy