Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Specjalista ds. Płac

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieO firmie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Grzybowska 80

Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 
Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko
Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa
 • Naliczanie obciążeń publiczno-prawnych (składki ZUS i zaliczka pdof) oraz innych potrąceń
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej
 • Sporządzanie raportów, zestawień płacowych na wewnętrzne potrzeby organizacji
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obsługa programu Płatnik
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla zatrudnionych i byłych pracowników (na wniosek pracowników i instytucji zewnętrznych – ZUS, US, banki)

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki finanse i księgowość) lub wykształcenie średnie ekonomiczne
 • Minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe w naliczaniu wynagrodzeń
 • Doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń w dużej firmie (pow. 300 osób)
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeniowych
 • Swoboda w pracy z komputerem (w szczególności w programie Excel) oraz obsłudze programów kadrowo-płacowych
 • Dokładność, rzetelność, odpowiedzialność i chęć ciągłego samokształcenia się
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presja czasu
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • Zaangażowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
 • Comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń
 • Prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ. 
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 26.02.2020 r.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]
 
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 
Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko
Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa
 • Naliczanie obciążeń publiczno-prawnych (składki ZUS i zaliczka pdof) oraz innych potrąceń
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej
 • Sporządzanie raportów, zestawień płacowych na wewnętrzne potrzeby organizacji
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obsługa programu Płatnik
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla zatrudnionych i byłych pracowników (na wniosek pracowników i instytucji zewnętrznych – ZUS, US, banki)

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki finanse i księgowość) lub wykształcenie średnie ekonomiczne
 • Minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe w naliczaniu wynagrodzeń
 • Doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń w dużej firmie (pow. 300 osób)
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeniowych
 • Swoboda w pracy z komputerem (w szczególności w programie Excel) oraz obsłudze programów kadrowo-płacowych
 • Dokładność, rzetelność, odpowiedzialność i chęć ciągłego samokształcenia się
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presja czasu
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • Zaangażowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
 • Comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń
 • Prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ. 
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 26.02.2020 r.
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]
 
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne