Oferta pracy

Specjalista ds. planowania i realizacji inwestycji

Urząd MiastaO firmie

Urząd Miasta

Sikorskiego 3/4

Gorzów Wielkopolski

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie przydzielonych zadań inwestycyjnych w zakresie przygotowania i rozliczenia finansowego;

 • nadzorowanie realizacji inwestycji oraz koordynacja działania wykonawców z Nadzorem Inwestorskim, Projektantem oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie budowlanym;

 • ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania;

 • wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem i zawieraniem umów w zakresie przydzielonych do prowadzenia zadań inwestycyjnych;

 • opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udział w procedurze udzielania zamówień publicznych;

 • organizacja prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progu 30000 Euro w stosunku do których Wydział Inwestycji jest jednostką realizującą;

 • analizowanie niezbędnych dokumentów techniczno-rozliczeniowych i sprawdzanie ich zgodności z warunkami podpisanych umów;

 • współudział w przygotowaniu wniosków do instytucji i organizacji zewnętrznych o dofinansowanie, kredytowanie inwestycji miejskich;

 • obsługa projektów realizowanych w ramach zadań Wydziału współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;

 • opracowywanie kosztorysów na roboty inwestycyjne oraz weryfikacja kosztorysów przedkładanych przez wykonawców.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie budowlane lub wyższe techniczne, preferowane budowlane;

 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,

 • umiejętności organizacyjne i zarządzanie czasem;

 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;

 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.

Mile widziane

 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych

 • mile widziana praca w jednostkach samorządowych przy realizacji inwestycji lub remontów

Zapraszamy specjalistów od inwestycji!

Jeden z największych wydziałów Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, planujący i realizujący najważniejsze inwestycje w mieście, poszukuje ludzi z pasją i odpowiednim wykształceniem.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego prowadzi nabór na stanowisko ds. planowania i realizacji inwestycji.

Masz szansę z nami budować i rozwijać miasto w najważniejszym wydziale Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, odpowiedzialnym za planowanie i realizację największych miejskich przedsięwzięć, związanych z rozbudową infrastruktury!

Ilość etatów: 2 etaty w ramach umowy o pracę

Informacja o warunkach pracy:

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie.

Pierwsza umowa o pracę zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy.

Termin składania dokumentów: 8 marca 2021 r.

Sposób złożenia oferty wraz z wykazem załączników oraz dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).

Nr ogłoszenia: 10/2021

Szczegółowych informacji w sprawie oferty ze strony pracodawcy udziela

Lidia Matys - tel. 695 308 321