Oferta pracy

Miejsce pracy: Żerniki (gm. Kórnik)

PEŁNA KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ LUB UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

Administrator danych osobowych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest jedna ze spółek z dywizji DHL Supply Chain Poland: (i) DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., (ii) DHL Exel Supply Chain Trade (Poland) Sp. z o.o. lub (iii) DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D (dalej jako: „Spółka”), która prowadzi rekrutację na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
2. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), dalej jako: "KP", a w zakresie danych innych niż wskazane w art. 22(1) KP, na podstawie dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: "RODO".
3. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
Komu będą przekazywane dane osobowe?
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, a także podmioty zewnętrzne świadczące usługi z zakresu rekrutacji.
Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia przesłania aplikacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy.
Jakie uprawnienia przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
8. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz umowy ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. W zakresie danych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
10. Przetwarzanie innych danych niż wskazane w art. 221 KP możliwe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
11. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem [email protected] albo w inny sposób, który Ci odpowiada.
Przekazując nam dane osobowe inne niż wskazane w art. 22(1) KP w dokumentach aplikacyjnych, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z prawem i powyższymi zasadami.
Jeżeli chcesz, aby Spółka skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, zaznacz w systemie rekrutacyjnym zgodę na przetwarzanie danych albo wpisz w aplikacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: (i) DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., (ii) DHL Exel Supply Chain Trade (Poland) Sp. z o.o. oraz (iii) DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o.

Specjalista ds. Planowania

DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o.O firmie

 • Żerniki (pow. Poznański; gm. Kórnik), wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  do: 08 maj 2021
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:
Specjalista ds. Planowania
Miejsce pracy: Żerniki (gm. Kórnik)

Zakres zadań na stanowisku

 • Planowanie zamówień klienta w systemie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem;
 • Nadzór nad właściwym poziomem wypełnienia magazynu;
 • Analiza zawartości zleceń i decydowanie o rodzaju ich kompletowania;
 • Kontakt z klientem w zakresie informacji o aktualnym statusie zleceń;
 • Współpraca z działami: transportu, administracji, obsługi klienta, magazynem;
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów zgodnie z oczekiwaniami Klienta i przełożonego;
 • Znajomość procesów w obszarze gospodarki magazynowej, a także w obszarze systemowym (pełny cykl: przyjęcie, wydanie, liczenie cykliczne, korekty magazynowe, obsługa skanera);
 • Obsługa procesu Replenishmentu;
 • Przestrzeganie i nadzorowanie wymagań jakościowych klienta. 

Wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Zdolność ustalania priorytetów;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Zdolności analityczne;
 • Znajomość systemów IT, w tym JDA RP lub NTV będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie w telefonicznej lub bezpośredniej obsłudze klientów;
 • Udokumentowane doświadczenie w planowaniu i przygotowywaniu założeń;
 • Zaawansowana znajomość MS Office (Excel);
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność dostosowania się do procedur i przepisów BHP oraz P.poż;
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym.

Oferujemy

 • Praca z profesjonalistami pełnymi pasji i chętnymi do dzielenia się wiedzą
 • Przyjazne miejsce pracy
 • Realne możliwości rozwoju zawodowego
 • Opieka medyczna
 • Dofinansowanie karty sportowej
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie
 • Wczasy pod gruszą
 • Bony świąteczne
 • Udział w wydarzeniach wspierających lokalną społeczność
Specjalista ds. Planowania Numer ref.: Miejsce pracy: Żerniki (gm. Kórnik)

Zakres zadań na stanowisku

 • Planowanie zamówień klienta w systemie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem;
 • Nadzór nad właściwym poziomem wypełnienia magazynu;
 • Analiza zawartości zleceń i decydowanie o rodzaju ich kompletowania;
 • Kontakt z klientem w zakresie informacji o aktualnym statusie zleceń;
 • Współpraca z działami: transportu, administracji, obsługi klienta, magazynem;
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów zgodnie z oczekiwaniami Klienta i przełożonego;
 • Znajomość procesów w obszarze gospodarki magazynowej, a także w obszarze systemowym (pełny cykl: przyjęcie, wydanie, liczenie cykliczne, korekty magazynowe, obsługa skanera);
 • Obsługa procesu Replenishmentu;
 • Przestrzeganie i nadzorowanie wymagań jakościowych klienta. 

Wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Zdolność ustalania priorytetów;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Zdolności analityczne;
 • Znajomość systemów IT, w tym JDA RP lub NTV będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie w telefonicznej lub bezpośredniej obsłudze klientów;
 • Udokumentowane doświadczenie w planowaniu i przygotowywaniu założeń;
 • Zaawansowana znajomość MS Office (Excel);
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność dostosowania się do procedur i przepisów BHP oraz P.poż;
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym.

Ogłoszenie archiwalne