Totalizator Sportowy

Specjalista ds. Płatności i Zarządzania Płynnością Finansową

Totalizator SportowyO firmie

Totalizator Sportowy

Targowa 25

Warszawa

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko

SPECJALISTA DS. PŁATNOŚCI
I ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
Miejsce pracy: Warszawa
Będziesz odpowiedzialny za:
 • przygotowywanie i autoryzację płatności w systemie bankowości elektronicznej,
 • rozliczanie prowizji agentów prawnych,
 • rozliczanie wydatków realizowanych przez pracowników (karty przedpłacone, VISA, gotówka), w tym wydatków związanych z podróżami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie rozliczeń spółek zależnych oraz Fundacji (płatności, rozliczenia z pracownikami inne niż wynagrodzenia),
 • rozliczanie zabezpieczeń (kaucji) wpłacanych przez kontrahentów,
 • operacyjną obsługę umów z bankami w zakresie obsługi finansowej Spółki, spółek zależnych i Fundacji (aktualizacja dokumentacji, listy wrzutni bankowych, wyjaśnianie niezgodności na rachunkach, obsługę świadczonych usług bankowych),
 • rozliczenia wydatków realizowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Szukamy osób, które:
 • posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne (mile widziane o specjalizacji: finanse, rachunkowość, bankowość),
 • mają doświadczenie w pracy w obszarze finansów/rachunkowości,
 • znają prawne i podatkowe zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych,
 • w stopniu bardzo dobrym potrafią korzystać z programów pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • znają programy finansowo-księgowe (mile widziane).
Naszym pracownikom oferujemy:


Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie CV przy pomocy przycisku APLIKUJ

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym:

 • w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych) w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w zakresie innych danych, w tym danych do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w zakresie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO)
 • w zakresie przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w ramach bieżącego procesu rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Wycofanie zgody

Możecie Państwo w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko

SPECJALISTA DS. PŁATNOŚCI
I ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
Będziesz odpowiedzialny za:
 • przygotowywanie i autoryzację płatności w systemie bankowości elektronicznej,
 • rozliczanie prowizji agentów prawnych,
 • rozliczanie wydatków realizowanych przez pracowników (karty przedpłacone, VISA, gotówka), w tym wydatków związanych z podróżami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie rozliczeń spółek zależnych oraz Fundacji (płatności, rozliczenia z pracownikami inne niż wynagrodzenia),
 • rozliczanie zabezpieczeń (kaucji) wpłacanych przez kontrahentów,
 • operacyjną obsługę umów z bankami w zakresie obsługi finansowej Spółki, spółek zależnych i Fundacji (aktualizacja dokumentacji, listy wrzutni bankowych, wyjaśnianie niezgodności na rachunkach, obsługę świadczonych usług bankowych),
 • rozliczenia wydatków realizowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Szukamy osób, które:
 • posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne (mile widziane o specjalizacji: finanse, rachunkowość, bankowość),
 • mają doświadczenie w pracy w obszarze finansów/rachunkowości,
 • znają prawne i podatkowe zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych,
 • w stopniu bardzo dobrym potrafią korzystać z programów pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • znają programy finansowo-księgowe (mile widziane).
Naszym pracownikom oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Pracę w firmie o silnej, ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość osobistego rozwoju i stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
 • Dobre wynagrodzenie i bogaty pakiet socjalny.


Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie CV przy pomocy przycisku APLIKUJ

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym:

 • w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych) w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w zakresie innych danych, w tym danych do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w zakresie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO)
 • w zakresie przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w ramach bieżącego procesu rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Wycofanie zgody

Możecie Państwo w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy