BNP Paribas Bank Polska S.A.

Specjalista ds. Płatności Zagranicznych

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

 • Ruda Śląska, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło 5 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
top
Specjalista ds. Płatności Zagranicznych
Ruda Śląska

Działamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych. Dzięki różnorodności oferowanych produktów nasi pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach biznesowych Banku.

W Banku BNP Paribas na pracowników czeka wiele ciekawych wyzwań. Z nami pomnażają kapitał wiedzy i zyskują jeszcze więcej pracując z prawdziwymi zawodowcami.

MASZ JAK W BANKU:

 • kompleksową obsługę merytoryczną, operacyjną i posprzedażową transakcji w obrocie zagranicznym;
 • przeprowadzanie podstawowych szkoleń nowych pracowników;
 • współuczestnictwo w projektach w zakresie analiz i testów wdrażania nowych rozwiązań;
 • realizację zadań związanych z rozliczeniami w obrocie zagranicznym dla Klientów wszystkich oddziałów i jednostek Banku, w tym prowadzenie operacyjno-księgowej obsługi poleceń wypłaty wraz z kontrolą merytoryczną i wyborem drogi rozliczenia; 
 • realizowanie przelewów zagranicznych wychodzących składanych zarówno w formie standardowej jak i kanałami elektronicznymi;
 • obsługę polecenia wypłaty w walutach obcych i PLN na zlecenie i na rzecz Klientów innych banków krajowych i zagranicznych (tzw. transakcje intermediary);
 • podejmowanie działań operacyjnych w zakresie przeciwdziałania nadużyciom na szkodę Banku i klientów Banku oraz w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • udzielanie wsparcia Oddziałom, Centrom Biznesowym oraz pracownikom Departamentu Bankowości Prywatnej w zakresie rozwiązywania problemów klientów Banku związanych z transakcjami zagranicznymi;
 • zgłaszanie incydentów związanych z nieprawidłowym działaniem systemów bankowych;
 • wsparcie obsługi standardowych reklamacji oraz postępowań wyjaśniających z klientami Banku, instytucjami finansowymi, bankami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi komórkami Banku w zakresie realizacji i obsługi poleceń wypłaty za granicę oraz z zagranicy.

TWÓJ KAPITAŁ:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);
 • 1 rok doświadczenia w bankowości w obszarze operacji lub rozliczeń;
 • znajomość oferty produktowej Banku;
 • podstawowa znajomość krajowych i zagranicznych systemów rozliczeniowych podstaw rachunkowości;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • zdolności analityczne;
 • dobra znajomość j. angielskiego.

GWARANTUJEMY:

 • współpracę z najlepszymi specjalistami;
 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych;
 • możliwość rozwoju;
 • atmosferę opartą na współpracy;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (np. karta Multisport, dodatkowe dni wolne, ubezpieczenia grupowe i inne).
aplikuj

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z: 

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy BNP Paribas Bank Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udziałem w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 • wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Banku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku:  https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce oraz w oddziałach Banku,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

Posiada Pani/Pan możliwość uzyskania kopii danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku poprzez niżej wskazany adres email.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 2 lat licząc od daty zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji na określone stanowisko – dotyczy danych osób, które uczestniczą w konkretnej rekrutacji i wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji,
 • do zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko, w której Pan/Pani uczestniczy – dotyczy danych osób, które uczestniczą w konkretnej rekrutacji i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.

                                                                                                                                                         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email:

[email protected].

 

Działamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych. Dzięki różnorodności oferowanych produktów nasi pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach biznesowych Banku.
W Banku BNP Paribas na pracowników czeka wiele ciekawych wyzwań. Z nami pomnażają kapitał wiedzy i zyskują jeszcze więcej pracując z prawdziwymi zawodowcami.

Specjalista ds. Płatności ZagranicznychNumer ref.: SPZ/RudaŚląska/KW

MASZ JAK W BANKU:

 • kompleksową obsługę merytoryczną, operacyjną i posprzedażową transakcji w obrocie zagranicznym;
 • przeprowadzanie podstawowych szkoleń nowych pracowników;
 • współuczestnictwo w projektach w zakresie analiz i testów wdrażania nowych rozwiązań;
 • realizację zadań związanych z rozliczeniami w obrocie zagranicznym dla Klientów wszystkich oddziałów i jednostek Banku, w tym prowadzenie operacyjno-księgowej obsługi poleceń wypłaty wraz z kontrolą merytoryczną i wyborem drogi rozliczenia; 
 • realizowanie przelewów zagranicznych wychodzących składanych zarówno w formie standardowej jak i kanałami elektronicznymi;
 • obsługę polecenia wypłaty w walutach obcych i PLN na zlecenie i na rzecz Klientów innych banków krajowych i zagranicznych (tzw. transakcje intermediary);
 • podejmowanie działań operacyjnych w zakresie przeciwdziałania nadużyciom na szkodę Banku i klientów Banku oraz w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • udzielanie wsparcia Oddziałom, Centrom Biznesowym oraz pracownikom Departamentu Bankowości Prywatnej w zakresie rozwiązywania problemów klientów Banku związanych z transakcjami zagranicznymi;
 • zgłaszanie incydentów związanych z nieprawidłowym działaniem systemów bankowych;
 • wsparcie obsługi standardowych reklamacji oraz postępowań wyjaśniających z klientami Banku, instytucjami finansowymi, bankami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi komórkami Banku w zakresie realizacji i obsługi poleceń wypłaty za granicę oraz z zagranicy.

TWÓJ KAPITAŁ:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);
 • 1 rok doświadczenia w bankowości w obszarze operacji lub rozliczeń;
 • znajomość oferty produktowej Banku;
 • podstawowa znajomość krajowych i zagranicznych systemów rozliczeniowych podstaw rachunkowości;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • zdolności analityczne;
 • dobra znajomość j. angielskiego.

GWARANTUJEMY:

 • współpracę z najlepszymi specjalistami;
 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych;
 • możliwość rozwoju;
 • atmosferę opartą na współpracy;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (np. karta Multisport, dodatkowe dni wolne, ubezpieczenia grupowe i inne).

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z: 

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy BNP Paribas Bank Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udziałem w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 • wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Banku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku:  https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce oraz w oddziałach Banku,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

Posiada Pani/Pan możliwość uzyskania kopii danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku poprzez niżej wskazany adres email.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 2 lat licząc od daty zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji na określone stanowisko – dotyczy danych osób, które uczestniczą w konkretnej rekrutacji i wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji,
 • do zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko, w której Pan/Pani uczestniczy – dotyczy danych osób, które uczestniczą w konkretnej rekrutacji i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.

                                                                                                                                                         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email:

[email protected].

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy