Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Pomiarów

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.O firmie

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Ku Słońcu 34

Szczecin

Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl
 
Enea Oświetlenie sp. z o.o. / Oddział Szczecin / Wydział Eksploatacji informuje, iż poszukuje pracownika  na stanowisko
SPECJALISTA DS. POMIARÓW

Zakres obowiązków:

 • analiza danych z pomiarów i oględzin,
 • archiwizacja danych, opracowywanie wniosków na podstawie pomiarów, weryfikacja danych z przeglądów i oględzin sieci oświetleniowej,
 • prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych czynności eksploatacyjnych,
 • opracowywanie wniosków i planów inwestycyjno – modernizacyjnych oraz remontowych w zakresie działalności Oddziału Szczecin,
 • współtworzenie budżetów i planów inwestycyjnych Wydziału Eksploatacji.

Wymagania:

 • wykształcenie elektryczne średnie (preferowane kierunki elektrotechnika, elektroenergetyka),
 • znajomość przepisów regulujących obszar energetyki oraz prawa budowlanego,
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją sieci oświetleniowej, prac eksploatacyjnych,
 • znajomość programu SAP IMPS, MM, Facil ++, systemów ewidencji sieci,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne E i D do 1 kV,
 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem.

Cechy osobowości:

 • umiejętność pracy w zespole
 • doskonała organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • kreatywność

Informacje dotyczące współpracy:

 • przewidywany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2021
 • umowa o pracę na pełen etat
 • miejsce pracy – Szczecin, ul. Ku Słońcu 34

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku aplikowania w terminie do 15 marca 2021r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając CV prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inżynier / Specjalista ds. Majątku Oświetleniowego - wskazane w ogłoszeniu”.

Informujemy, że zgłoszenia nieopatrzone powyższym oświadczaniem zgodnie z RODO nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zamieszczasz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie dodatkowo następującej zgody: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko Inżynier / Specjalista ds. Majątku Oświetleniowego- wskazane w ogłoszeniu”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator). W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo: [email protected]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, i przechowywane wyłącznie przez okres trwania procesu rekrutacji.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgodnie z zapisami art. 221 § 1 Kodeksu pracy, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Udzielona zgoda, dla danych osobowych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora. Podstawą przetwarzania może być także podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych ([email protected]). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może udostępnić Pana/ Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi kadrowe, IT, księgowe, prawne, serwisowe, ochrony mienia, administracyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Ogłoszenie archiwalne