Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. Postępowań Administracyjnych w Departamencie Gospodarki Wodno-Ściekowej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Żelazna 59A, Wola, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Żelazna 59A

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

 • rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług,

 • nakładanie administracyjnych kar pieniężnych, sporządzanie pism procesowych i projektów decyzji,

 • udział w przygotowywaniu rozwiązań systemowych w zakresie tworzenia i efektywnego prowadzenia punków informacyjnych dla obiorców usług,

 • sprawozdawczość statystyczną, analizy, zestawienia w zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Nasze wymagania

 • czekamy na Kandydata, który:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, ekonomia i finanse, matematyka lub pokrewne,

 • ma minimum rok doświadczenia zawodowego,

 • zna ustawy: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o rachunkowości, o finansach publicznych oraz Kodeks postępowania administracyjnego,

 • potrafi pisać decyzje administracyjne,

 • ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,

 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,

 • posiada umiejętność redagowania tekstów,

 • potrafi dokonywać syntezy i analizy danych,

 • dobrze organizuje pracę własną, jest nastawiony na szukanie rozwiązań.

Mile widziane

 • umiejętność analizy i interpretacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw,

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych w II instancji.

To oferujemy

 • umowę o pracę - stabilne zatrudnienie,

 • dofinansowanie do prywatnej opieki,

 • wczasy "pod gruszą" - bazy noclegowe w całym kraju,

 • atrakcyjne pakiety szkoleniowe,

 • dofinansowanie do karty sportowej,

 • zgrany zespół i miłą atmosferę,

 • pracę, która ma znaczenie.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • dodatkowy urlop

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

392 jednostki organizacyjne

6000 Pracowników

3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy

Przewiń do profilu firmy