Administratorem Państwa danych jest Projekt-Solartechnik Group sp. z o.o. z siedzibą w Czerniewicach (97-216), ul. Południowa 11A,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468833, NIP: 7732473517, REGON: 101590762, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 105.000,00 zł
dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu): e-mail: [email protected], tel.: 797 392 633.
 
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne, CV lub list motywacyjny zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu rekrutacyjnym, CV lub liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora. Przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, CV lub listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora.
 
Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne, CV lub list motywacyjny w bazie dla celów przyszłych rekrutacji organizowanych przez Administratora, prosimy o umieszczenie dodatkowo w zgłoszeniu rekrutacyjnym, CV lub liście motywacyjnym klauzuli:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  aktualnej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Projekt-Solartechnik Group sp. z o.o.”
 
Dane będą przetwarzane w celu:
1)      przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy u Administratora – do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż do chwili cofnięcia wyrażonej zgody.
2)      w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej i opcjonalnej zgody (zawartej w treści zgłoszenia rekrutacyjnego, CV lub listu motywacyjnego), dane osobowe będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do czasu zakończenia postępowań rekrutacyjnych, jednakże nie dłużej niż do chwili cofnięcia wyrażonej zgody.
 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu przez Administratora postępowań rekrutacyjnych zmierzających do poszukiwania i zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o pracę;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji.
 
Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacja.
 
Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do swoich danych  osobowych, w tym uzyskania ich kopii,  prawo   do   ich   sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia zgody  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Administrator, zespół do spraw rekrutacji Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora. oraz dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 
PROJEKT-SOLARTECHNIK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Specjalista ds. pozyskiwania terenów inwestycyjnych

PROJEKT-SOLARTECHNIK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

 • pomorskie

 • Ważna jeszcze 4 dni
  22 Luty 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Specjalista
top
Projekt-Solartechnik Group to eksperci w branży PV. Nasza wiedza pochodzi ze zrealizowanych projektów o łącznej mocy przekraczającej 200 MW w całej Europie. Naszą wizytówką w bogatym portfolio zrealizowanych projektów jest jedna z największych elektrowni fotowoltaicznych w Europie, farma zlokalizowana w miejscowości Bautzen we wschodniej części Niemiec o mocy 38 MW. Projekt został zrealizowany na powierzchni ponad 70 hektarów, a w trakcie samego montażu zaangażowane w prace było ponad 130 osób. Więcej informacji na temat firmy: www.projekt-solartechnik.pl.
linia
Specjalista ds. pozyskiwania terenów inwestycyjnych

Opis stanowiska:

 • analiza lokalizacji dla instalacji fotowoltaicznych.
 • nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji ze stronami zaangażowanymi w realizację projektów
 • zawierania umów dzierżawy gruntów rolnych i przemysłowych pod projekty fotowoltaiczne
 • raportowanie z postępów prac

Oferta:

 • praca w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku OZE
 • praca w młodym zespole
 • atrakcyjne wynagrodzenie wraz ze ścieżką kariery umożliwiającej awans
 • możliwość ciągłego rozwoju
 • narzędzia pracy, w tym auto służbowe
 • możliwość współpracy zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i w formie samozatrudnienia

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie w sektorze OZE
 • samodzielność i zdolności organizacyjne
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy
 • obsługa środowiska MS Office
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
 • komunikatywność
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, nie zapomnij o klauzuli:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Projekt- Solartechnik Group Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
 
Jeśli chcesz, abyśmy mogli wykorzystać Twoje CV również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dołącz klauzulę o treści:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Projekt- Solartechnik Group Sp. z o.o. również w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Projekt-Solartechnik Group to eksperci w branży PV. Nasza wiedza pochodzi ze zrealizowanych projektów o łącznej mocy przekraczającej 200 MW w całej Europie. Naszą wizytówką w bogatym portfolio zrealizowanych projektów jest jedna z największych elektrowni fotowoltaicznych w Europie, farma zlokalizowana w miejscowości Bautzen we wschodniej części Niemiec o mocy 38 MW. Projekt został zrealizowany na powierzchni ponad 70 hektarów, a w trakcie samego montażu zaangażowane w prace było ponad 130 osób. Więcej informacji na temat firmy: www.projekt-solartechnik.pl.
Specjalista ds. pozyskiwania terenów inwestycyjnych

Opis stanowiska:

 • analiza lokalizacji dla instalacji fotowoltaicznych.
 • nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji ze stronami zaangażowanymi w realizację projektów
 • zawierania umów dzierżawy gruntów rolnych i przemysłowych pod projekty fotowoltaiczne
 • raportowanie z postępów prac

Oferta:

 • praca w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku OZE
 • praca w młodym zespole
 • atrakcyjne wynagrodzenie wraz ze ścieżką kariery umożliwiającej awans
 • możliwość ciągłego rozwoju
 • narzędzia pracy, w tym auto służbowe
 • możliwość współpracy zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i w formie samozatrudnienia

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie w sektorze OZE
 • samodzielność i zdolności organizacyjne
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy
 • obsługa środowiska MS Office
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
 • komunikatywność
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, nie zapomnij o klauzuli:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Projekt- Solartechnik Group Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
 
Jeśli chcesz, abyśmy mogli wykorzystać Twoje CV również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dołącz klauzulę o treści:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Projekt- Solartechnik Group Sp. z o.o. również w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Ogłoszenie archiwalne