Ta oferta pracy jest nieaktualna od 134 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. PR

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Uczelnia Łazarskiego

  Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni niepublicznych, poszukuje Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:

  Specjalista ds. PR

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres wykonywanych zadań:

  • bieżąca obsługa biura prasowego Uczelni,
  • promocja projektów badawczych, pozycjonowanie ekspertów,
  • promocja wydarzeń wewnątrzuczelnianych lub współorganizowanych przez Uczelnię,
  • zarządzanie wybranymi kanałami komunikacji z uwzględnieniem mediów tradycyjnych
   i internetowych,
  • koordynowanie komunikacji wewnętrznej,
  • monitorowanie trendów rynkowych,
  • monitorowanie mediów,
  • copywriting (hasła reklamowe, teksty do materiałów promocyjnych itp.).

  Wymagania:

  • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku – preferowana branża edukacyjna,
  • umiejętność dobierania odpowiednich kanałów komunikacji do prowadzonych projektów,
  • „lekkie pióro” i „żyłka dziennikarska” oraz doświadczenie we współpracy z dziennikarzami,
  • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • wysoka kultura osobista,
  • znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę w wiodącej Uczelni niepublicznej o ugruntowanej pozycji,
  • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, kursy językowe, szkolenia, siłownia).

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Aplikacje powinny zawierać:

  • CV oraz list motywacyjny

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa.
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - [email protected].
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Uczelni Łazarskiego.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, natomiast inne dane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 [1] oraz par. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
  • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych.
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  • Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Podanie Twoich danych w zakresie wynikającym z art.22 [1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.