Ta oferta pracy jest nieaktualna od 144 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Pracowniczych

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 23.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna, lider usług badawczych dla rynku offshore i okrętowego o ugruntowanej międzynarodowej pozycji, dynamicznie działająca na rynku krajowym i międzynarodowym, w obszarze gospodarki morskiej i lądowej, badań środowiskowych, świadcząca usługi projektowe, prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe,
   
  poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:
  SPECJALISTA ds. PRACOWNICZYCH
  Miejsce pracy: Gdańsk

  Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie w szczególności:

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z procesem rekrutacji, nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy (w tym sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy);
  • prowadzenie kompleksowej obsługi formalnoprawnej z zakresu spraw personalnych, w tym:
   - prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
   - dokumentowanie i rozliczanie czasu pracy, również w godzinach nadliczbowych,
   - sporządzanie planów urlopowych, ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
   - przygotowywanie dokumentów w związku z przejściem pracowników na emerytury/renty
   - ewidencjonowanie zwolnień lekarskich,
   - nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników.
  • realizowanie polityki personalnej w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr oraz spraw socjalno-bytowych, w tym przygotowywanie rocznego planu potrzeb szkoleniowych i organizowanie szkoleń z zakresu BHP;
  • obsługa systemu kadrowo-płacowego, programu Płatnik i platformy usług elektronicznych ZUS;
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych dla osób fizycznych;
  • współudział w opracowywaniu projektów i aktualizowaniu uregulowań wewnętrznych dot. zagadnień pracowniczych;
  • przygotowywanie raportów wymaganych przepisami prawa na potrzeby GUS;
  • sporządzanie analiz i raportów z obszaru zagadnień personalnych na potrzeby Zarządu;
  • prowadzenie działań w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska;
  • bieżący monitoring zmian w prawie pracy i ich implementacja w Spółce.

  Od kandydatów wymagamy:

  • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: prawo i administracja, ekonomia i zarządzanie;
  • minimum 5-letniego doświadczenia na stanowiskach o podobnym profilu realizowanych zagadnień;
  • praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • preferowane – studia podyplomowe z zakresu prawa pracy lub zarządzania personelem;
  • praktycznej umiejętność posługiwania się MS Office;
  • wysokich umiejętności interpersonalnych – zapewnienie dobrych relacji z pracownikami;
  • umiejętności organizowania pracy własnej.

  Zatrudnionym oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • samodzielną, odpowiedzialną pracę;
  • świadczenia socjalne, w tym opiekę medyczną;
  • możliwość dalszego rozwoju;
  • atmosferę sprzyjającą działaniu w gronie zaangażowanych ludzi z pasją.
  Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. od 22/01/2019, za pomocą przycisku aplikowania z dopiskiem „Specjalista ds. Pracowniczych”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty rekrutacyjne bez załączenia poniższej klauzuli nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
   

  W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych lub grupom tych odbiorców oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgody udzielam dobrowolnie.”

  bottom