Ta oferta pracy jest nieaktualna od 128 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. prawa energetycznego i umów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-02-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. prawa energetycznego i umów
  Miejsce pracy: Warszawa

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za w współpracę z operatorami i organami administracji, w celu pozyskiwania informacji o sieci i planach rozwojowych, a także za realizację współpracy
  w zakresie usług tradingowych i bilansowania handlowego oraz technicznego sprzedaży energii poprzez:

  • prowadzenie negocjacji handlowych i przygotowywanie umów;
  • przygotowywanie prognoz wpływów z tytułu sprzedaży;
  • wykonywanie analiz i raportów sprzedaży;
  • udział w projektach inwestycyjnych w zakresie współpracy urządzeń Spółki z siecią elektroenergetyczną;
  • monitorowanie zmian prawnych w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie rynku energii i analizowanie ich potencjalnego wpływu na Spółkę;
  • rozwijanie oferty produktowej, pozwalającej na poprawienie wyników finansowych Spółki.
  • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek energetyczny, elektryczny lub mechaniczny;
  • trzyletnie doświadczenie zawodowe w energetyce lub roczne na podobnym stanowisku;
  • umiejętność analizowania dokumentów finansowych;
  • znajomość rynku energii (ciepła i energii elektrycznej);
  • znajomość rynku pozwoleń na emisję CO₂;
  • znajomość rynku praw majątkowych;
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Ms Excel – zaawansowany);
  • komunikatywność, otwartość na zmiany i chęć podnoszenia kwalifikacji;
  • samodzielność w działaniu;
  • umiejętności analityczne;
  • umiejętność zarządzania informacją i planowania pracy własnej.
  • pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
  • zdobycie doświadczenia w firmie z branży energetycznej;
  • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze bezpieczeństwa;
  • umowę o pracę na pełny etat;
  • prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
  • dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do karty miejskiej i podmiejskiej).

  Zgłoszenia do rekrutacji w postaci CV należy składać do 3.03.2019 r.

  Klikając w przycisk Aplikuj wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez PGNiG TERMIKA Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do tego zgłoszenia dokumentach,, w tym cv, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w załączonym cv, a także innych załączonych dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jest PGNiG TERMIKA Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 22 587 49 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali Pani/Pan dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach. Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilość posiadanych dzieci, stan zdrowia i innych. W przypadku ich zamieszczenia będziemy zmuszeni do natychmiastowego usunięcia Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych.
  5. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym (formularzu), także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  6. Pani/Pana dane osobowe został przekazane PGNIG TERMIKA Spóła Akcyjna przez eRecruitment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom: PGNIG TERMIKA Spóła Akcyjna, spółek należących do GK PGNiG TERMIKA SA, spółek należących do GK PGNiG SA oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: PGNiG Serwis spóła z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dostawcom usług IT. Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań może się Pani/Pan z nami skontaktować pod adresem: [email protected].
  8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia realizacji procesu rekrutacyjnego. Jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 36 miesięcy od momentu ich przekazania.
  9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie danych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów komunikacyjnych wymienionych w pkt. 2.
  10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.