Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. prawnych

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Jana Karola Chodkiewicza 30

Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków

 • bieżąca analiza zmian w przepisach i w aktach prawnych, dotyczących bezpośrednio działalności Uczelni,

 • sporządzanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni projektów zarządzeń, regulaminów, uchwał oraz innych wewnętrznych aktów prawnych,

 • sporządzanie, opracowywanie i opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych oraz jednostronnych oświadczeń woli Uczelni, w porozumieniu z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni,

 • uczestniczenie w uzgadnianiu treści danego aktu prawnego,

 • opracowywanie redakcyjne aktu prawnego,

 • publikacja aktów prawnych na stronie internetowej UKW,

 • obsługa formalno-prawna posiedzeń Senatu UKW,

 • sporządzanie wyjaśnień formalno-prawnych w bieżących sprawach związanych z działalnością Uczelni i jej jednostek organizacyjnych,

 • wspieranie jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie rozwiązywania zagadnień prawnych,

 • przygotowywanie dokumentów związanych z reprezentacją Uczelni przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych.

 • wykonywanie czynności związanych z obiegiem i archiwizacją dokumentów.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe: prawo lub administracja.

 • praktyczna znajomość przepisów prawa, a w szczególności prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych,

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,

 • dokładność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

 • terminowość i odpowiedzialność,

 • komunikatywność,

 • dobra znajomość pakietu MS Office z umiejętnością sprawnego korzystania z programów prawniczych,

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze zagadnień związanych ze szkolnictwem wyższym lub administracji publicznej.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • przyjazną atmosferę pracy,

 • możliwość zdobycia wiedzy i dalszego rozwoju zawodowego,

 • możliwość wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jednym z najmłodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju, w tym charakterze zaczął działalność 1 września 2005 roku, ale stoi za nim 50-letnia tradycja, której początki sięgają 1969 roku.

Przewiń do profilu firmy