Oferta pracy

Specjalista ds. Prawnych

BiofarmO firmie

Biofarm

Wałbrzyska 13

Poznań

Biofarm Sp. z o.o. polska firma farmaceutyczna o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudni pracownika na stanowisko
Specjalista ds. Prawnych

Jeśli jesteś osobą, która:

 • posiada wykształcenie wyższe prawnicze,
 • ma min. 3 – letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych - średnich i dużych firm,
 • na co dzień pracuje na pakiecie Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) oraz Lex i Legalis

a ponadto:

 • dobrze radzi sobie w sytuacjach stresowych i pracując pod presją czasu,
 • posiada umiejętność logicznego myślenia,
 • bardzo dobrze zna język angielski w mowie i piśmie - w tym słownictwo prawne,
 • śledzi zmiany prawne oraz pojawiające się interpretacje,
 • jest terminowa, dobrze organizuje pracę własną,
 • jest komunikatywna, umie pracować w zespole

 

DOŁĄCZ DO NAS!

 

Będziesz odpowiedzialny/a za:

 • kompleksową obsługę prawną Spółki i podmiotów zależnych we współpracy w Radcą prawnym,
 • sporządzanie wewnętrznych opinii prawnych,
 • analizowanie i opiniowanie umów oraz przygotowywanie projektów umów,
 • opracowywanie pism kierowanych do organów i urzędów,
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych Spółki,
 • udzielanie wsparcia i porad dla pozostałych działów spółki w kwestiach prawnych w celu zapewnienia zgodności z prawem oraz ograniczenia ryzyka,
 • przygotowanie korespondencji z kontrahentami w kwestiach prawnych i organizacyjnych,
 • wsparcie w bieżących zadaniach Inspektora Ochrony Danych.

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 

 • Prywatna opieka medyczna
 • Umowa o pracę – brak okresu próbnego
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Rozwój pracownika
 • Karty podarunkowe
 • Narzędzia pracy
 • Odważnie myślimy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,
NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),
jako pracodawca.
 
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem
 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy