Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. prawnych w Biurze Spraw Senatorskich

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu

Wiejska 6

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • wyjaśnianie senatorom prawnych uwarunkowań wykonywania mandatu oraz udzielanie konsultacji, informacji i opinii prawnych w tym zakresie

 • prowadzenie spraw związanych z interwencjami senatorskimi

 • merytoryczna i organizacyjna obsługa zespołów senackich i parlamentarnych

 • inicjowanie i sporządzanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania mandatu senatorskiego

 • gromadzenie lub opracowywanie i udostępnianie informacji o treści przepisów prawnych związanych z wykonywaniem mandatu oraz informacji o senatorach, biurach senatorskich, klubach i kołach senackich

 • kontrola wniosków senatorów o wypłatę świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla pracowników biur senatorskich oraz prowadzenie zbiorów dokumentów i ewidencji umożliwiających tę kontrolę.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z tworzeniem prawa lub doradztwem prawnym

 • znajomość przepisów prawa pracy

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, znajomość procesu ustawodawczego oraz zasad funkcjonowania parlamentu

 • umiejętność sporządzania opinii prawnych

 • umiejętność wyszukiwania i analizy informacji

 • obsługa MS Office (Word, Excel - poziom podstawowy)

 • umiejętność korzystania z baz prawniczych - poziom zaawansowany

 • wysoka kultura osobista, umiejętności interpersonalne, komunikatywność.

To oferujemy

 • praca w pomieszczeniu biurowym w siedzibie urzędu

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

 • czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach urzędów państwowych

 • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV

 • dokument potwierdzający wykształcenie

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

 • wymiar etatu: 1,

 • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu - kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe będą wymagane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej,

 • zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Inne informacje:

Termin składania aplikacji do 26 stycznia 2022 r.

Kliknięcie przycisku „Aplikuj szybko” jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną: