Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

nr ref. 2023/05/OP

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. prawnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Czerniakowska 16

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • kompleksowa obsługa prawna Instytutu,

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i pism,

 • przygotowywanie i udzielanie opinii prawnych,

 • tworzenie regulaminów wewnętrznych, procedur i regulacji,

 • prowadzenie korespondencji z różnymi podmiotami,

 • udzielanie komórkom organizacyjnym Instytutu konsultacji i porad prawnych

 • oraz wyjaśnień i interpretacji w zakresie stosowania prawa,

 • udział jako członek w komisjach przetargowych.

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe – kierunek prawo

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa: gospodarczego, cywilnego, pracy, dotyczącego własności intelektualnej i przemysłowej oraz zamówień publicznych,

 • znajomość zasad zawierania umów konsorcyjnych,

 • doświadczenie w tworzeniu i weryfikowaniu dokumentów prawnych,

 • bardzo dobra znajomość prawniczych baz danych,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2),

 • komunikatywność i zdolności interpersonalne,

 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów.

To oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • szerokie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • dofinansowanie dojazdów do pracy,

 • dofinansowanie kosztów wypoczynku,

 • pakiet medyczny, pakiet sportowy Multisport,

 • parking dla pracowników.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

Wymagane dokumenty

Informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną

na adres: [email protected] lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

Dział Spraw Pracowniczych

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

• osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

• osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po roku od zakończenia postępowania rekrutacyjnego

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

specjalisty ds. monitorowania projektów

(umowa na zastępstwo)

Przewiń do profilu firmy