Oferta pracy

Specjalista ds. Prawnych

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiO firmie

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół obszarów biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Prawnych

(In-House)Numer ref.: nr ref. P/2021

którego podstawowym obowiązkiem będzie świadczenie bieżącej pomocy prawnej w zespole radcowskim dla Klienta wewnętrznego – państwowej osoby prawnej z sektora B+R, będącej instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz, działającej na pograniczu biznesu i sfery publicznej - zadania przede wszystkim z zakresu prawa zamówień publicznych (perspektywa zamawiającego), prawa cywilnego, korporacyjnego i handlowego, a także z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, medycznego oraz regulacji dotyczących projektów oraz grantów naukowych i badawczych.

 

Główne zadania i obowiązki

 • Zapewnienie stałej i bieżącej pomocy prawnej na rzecz Klienta wewnętrznego w ww. zakresie (w zależności od potrzeb: również z innych dziedzin prawa):
  • tworzenie i weryfikacja umów i innej dokumentacji organizacji
  • analizy prawne
  • wskazywanie możliwych rozwiązań i rekomendowanie najlepszych z nich.
 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych.
 • Raportowanie, prowadzenie rejestrów według potrzeb.
 • Wsparcie merytoryczne pozostałych działów organizacji w ich zadaniach.

Kwalifikacje zawodowe

 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe.
 • Bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie i bardzo dobra znajomość prawa w zakresie realizacji grantów i projektów naukowo-badawczych.
 • Biznesowe / kancelaryjne standardy pracy (skrupulatność, wzorowa komunikacja z Klientem wewnętrznym, terminowość, zrozumienie potrzeb i interesów Klienta).
 • Samodzielność i odpowiedzialność za swoją pracę zgodnie ze standardami zawodowymi.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę nad umowami w języku angielskim.
 • Dobra umiejętność priorytetyzacji zadań.
 • Rozpoczęta aplikacja zawodowa będzie dodatkowym atutem.

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę w dużej, wciąż rozwijającej się organizacji B+R.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w ciekawych, niekiedy pionierskich projektach, na pograniczu biznesu i sfery publicznej.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Dodatkowo

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Zielone miejsce pracy
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Darmowe miejsce parkingowe
 • Możliwość dojazdu PKP z centrum miasta (20 minut)
 • Udział w innowacyjnych projektach badawczych
 • Wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny
 • Praca w ogólnopolskiej sieci badawczej

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

Termin przesyłania zgłoszeń 15.03.2021 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne