Oferta pracy

Specjalista ds. prewencji pożarowej

Grupa PCC

Grupa PCC

Henryka Sienkiewicza 4

Brzeg Dolny

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie, organizacja i zarządzanie zadaniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa pożarowego i procesowego obiektów zlokalizowanych na terenie GK PCC w Brzegu Dolnym:

 • Opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej wynikającej z przepisów polskiego prawa i wymagań ubezpieczeniowych;

 • Prowadzenie audytów/kontroli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na wydziałach produkcyjnych i w budynkach biurowo-administracyjnych oraz wydawanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych usterek i nieprawidłowości w czasie prowadzonych kontroli;

 • Udział w komisjach powoływanych do ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałych pożarów i zdarzeń awaryjnych na terenie GK PCC;

 • Przygotowywanie budynków do czynności sprawdzających, prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowobudowanych i modernizowanych budynków;

 • Reprezentowanie zakładu podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i SEVESO, prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej;

 • Wdrażanie standardów ubezpieczeniowych dla nowoprojektowanych obiektów oraz nadzór nad zabezpieczeniem obiektów i budynków wysokiego ryzyka;

 • Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji planistycznych, technicznych, technologicznych i instrukcji w zakresie prewencji pożarowej i bezpieczeństwa procesowego;

 • Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowych (projekty budowlane, wykonawcze projekty branżowe) w zakresie ich zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz zasadności stosowania przyjętych zabezpieczeń technicznych;

 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ewakuacji oraz prewencji pożarowej;

 • Nadzór nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych i systemów przeciwwybuchowych, zainstalowanych na terenie zakładu.

Podział czasu pracy
100%

Praca w głównej siedzibie w Brzegu Dolnym

Nasze wymagania

 • Ukończone wyższe studia techniczne w specjalizacji: Inżynieria Sanitarna, Budowa Maszyn, Automatyka i robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Inżynieria chemiczna i procesowa lub Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego;

 • Biegłość w obsłudze komputera, w szczególności programów MS-Office i AUTOCAD;

 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych na terenie Polski, w szczególności w pierwszym okresie zatrudnienia;

 • Umiejętność analitycznego myślenia;

 • Bardzo dobra organizacja pracy;

 • Umiejętności komunikacyjne;

 • Umiejętność utrzymywania wysokiej efektywności działań pod presją czasu;

 • Odporność na stres.

Mile widziane

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

 • Uprawnienia Inspektora ochrony przeciwpożarowej.

To oferujemy

 • Praca w największej grupie chemicznej na Dolnym Śląsku

 • Samodzielność na stanowisku i możliwość doskonalenia i rozwijania swoich kompetencji w złożonym środowisku organizacyjnym

 • Współpraca z profesjonalistami dzielącymi się wiedzą

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w intensywnie rozwijającej się firmie

 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, karty MultiSport, studiów, piknik rodzinny, turnieje sportowe, możliwość ubezpieczenia grupowego)

 • Dojazd z Wrocławia Dworca Głównego pociągiem tylko 35min.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • owoce

 • siłownia w biurze

 • firmowa drużyna sportowa

 • preferencyjne pożyczki

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • pikniki rodzinne

 • Pracownicze Plany Kapitałowe

Etapy rekrutacji
1

Wstępna rozmowa telefoniczna

2

Rozmowa kwalifikacyjna on-line

3

Decyzja o wyborze kandydata

Grupa PCC

Grupa PCC przypomina zbiór nieustannych reakcji chemicznych. To tutaj, dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, z drobnych atomów powstają wielkie rzeczy! Aktualnie do spółki PCC Rokita poszukujemy doświadczonego Specjalisty w obszarze prewencyjnym, który będzie odpowiedzialny za przygotowywanie, organizacje i zarządzanie zadaniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa pożarowego i procesowego obiektów zlokalizowanych na terenie GK PCC w Brzegu Dolnym

Przewiń do profilu firmy