mBank S.A.

Specjalista ds. procesów compliance [rekrutacja prowadzona online]

mBank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Ul. Wspólna 47/49, Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 6 dni
  do: 4 kwi 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Kartę
sportową
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
czas pracy
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp
do kursów
LinkedIn Learning
 Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Specjalista ds. procesów compliance [rekrutacja prowadzona online]
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/029/0320

Jeśli jesteś osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań, odpowiedzialną, nie boisz się samodzielności, chcesz mieć wpływ na istniejące lub nowe procesy oferowania usług inwestycyjnych, posiadasz doświadczenie w pracy z biznesem na rynku kapitałowym i masz świadomość compliance, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Proponujemy pracę w renomowanej instytucji - mBanku S.A., który oferuje kompleksowe usługi inwestycyjne, w tym maklerskie, dla klientów detalicznych i korporacyjnych, umożliwiając inwestowanie na wielu rynkach i udzielając inwestorom dostępu do setek różnych instrumentów finansowych.

 

Twoje zadania:

 • aktywny udział w praktycznym wdrażaniu wymogów i wytycznych określanych przez przepisy prawa, organy nadzoru i jednostki mBanku
 • bieżąca współpraca z jednostkami biznesowymi biura maklerskiego w zakresie przepisów rynku kapitałowego, obrotu giełdowego i rynku OTC i relacji z klientami
 • udział w opiniowaniu regulacji wewnętrznych mających zastosowanie do działalności na rynku kapitałowym oraz koordynowanie procesu legislacji
 • wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w zakresie procesów biznesowych oraz realizacji obowiązków compliance, budowanie świadomości w zakresie ryzyka compliance wśród pracowników
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz zgłaszanie potrzeb szkoleniowych
 • wykonywanie kontroli wewnętrznych oraz koordynacja i nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych
 • przygotowywanie raportów lub innych informacji z zakresu compliance wymaganych przez przepisy prawne lub regulacje wewnętrzne banku

Masz to coś?

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek prawo lub ekonomia)
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w instytucji finansowej, w tym aktywny udział we wdrażaniu dyrektywy MIFID II (warunek konieczny)
 • doświadczenie pracy z biznesem inwestycyjnym, w tym obsługa i wsparcie jednostek biznesowych w praktycznym wdrażaniu i stosowaniu wymogów prawa (warunek konieczny)
 • znajomość regulacji rynku kapitałowego, w tym w szczególności dyrektywy MIFID II oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość oraz doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • znajomości innych kluczowych aktów prawnych mających wpływ na działanie instytucji finansowych takich jak: RODO, ustawy FATCA i CRS
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodną komunikację
 • zainteresowanie prawem rynku kapitałowego
 • komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu

 

Mile widziane:

 • studia podyplomowe z zakresu compliance lub prawa rynku kapitałowego
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Specjalista ds. procesów compliance [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: UGR/029/0320

Jeśli jesteś osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań, odpowiedzialną, nie boisz się samodzielności, chcesz mieć wpływ na istniejące lub nowe procesy oferowania usług inwestycyjnych, posiadasz doświadczenie w pracy z biznesem na rynku kapitałowym i masz świadomość compliance, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Proponujemy pracę w renomowanej instytucji - mBanku S.A., który oferuje kompleksowe usługi inwestycyjne, w tym maklerskie, dla klientów detalicznych i korporacyjnych, umożliwiając inwestowanie na wielu rynkach i udzielając inwestorom dostępu do setek różnych instrumentów finansowych.

 

Twoje zadania:

 • aktywny udział w praktycznym wdrażaniu wymogów i wytycznych określanych przez przepisy prawa, organy nadzoru i jednostki mBanku
 • bieżąca współpraca z jednostkami biznesowymi biura maklerskiego w zakresie przepisów rynku kapitałowego, obrotu giełdowego i rynku OTC i relacji z klientami
 • udział w opiniowaniu regulacji wewnętrznych mających zastosowanie do działalności na rynku kapitałowym oraz koordynowanie procesu legislacji
 • wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w zakresie procesów biznesowych oraz realizacji obowiązków compliance, budowanie świadomości w zakresie ryzyka compliance wśród pracowników
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz zgłaszanie potrzeb szkoleniowych
 • wykonywanie kontroli wewnętrznych oraz koordynacja i nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych
 • przygotowywanie raportów lub innych informacji z zakresu compliance wymaganych przez przepisy prawne lub regulacje wewnętrzne banku

Masz to coś?

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek prawo lub ekonomia)
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w instytucji finansowej, w tym aktywny udział we wdrażaniu dyrektywy MIFID II (warunek konieczny)
 • doświadczenie pracy z biznesem inwestycyjnym, w tym obsługa i wsparcie jednostek biznesowych w praktycznym wdrażaniu i stosowaniu wymogów prawa (warunek konieczny)
 • znajomość regulacji rynku kapitałowego, w tym w szczególności dyrektywy MIFID II oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość oraz doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • znajomości innych kluczowych aktów prawnych mających wpływ na działanie instytucji finansowych takich jak: RODO, ustawy FATCA i CRS
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodną komunikację
 • zainteresowanie prawem rynku kapitałowego
 • komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu

 

Mile widziane:

 • studia podyplomowe z zakresu compliance lub prawa rynku kapitałowego

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne