Specjalista ds. procesów compliance w Biurze Maklerskim

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 02.09.2019
 • Ważna jeszcze 16 dni (do 02.10.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Od nas dostaniesz:
    
  Kartę
  sportową
   Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
  czas pracy
    
  Prywatną opiekę medyczną Dostęp
  do kursów
  LinkedIn Learning
   Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
  Specjalista ds. procesów compliance w Biurze Maklerskim
  miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: IPR/068/0619

  Biuro Maklerskie mBanku oferuje kompleksowe usługi maklerskie dla klientów detalicznych i korporacyjnych umożliwiając inwestowanie na wielu rynkach i udzielając inwestorom dostęp do setek różnych instrumentów finansowych.

  Sektor kapitałowy zalewają zmiany regulacyjne. Nasz biznes musi być bezpieczny i profesjonalny, dlatego tworzymy nowy zespół, którego głównym zadaniem będzie wsparcie i zwiększanie świadomości compliance (zgodności) wśród pracowników biznesu Biura Maklerskiego mBanku („BM”).

  Jeśli znasz i rozumiesz ryzyka compliance, masz wiedze z zakresu prawa rynku kapitałowego i doświadczenie w implementacji wymogów regulacyjnych to ta oferta dla Ciebie. Jeśli jesteś zainteresowana/y aktywnym uczestnictwem w złożonych projektach, różnorodnością wykonywanych zadań i wiesz jak wspierać rozwój biznesu w ramach apetytu na ryzyko zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacji.

  Twoje zadania:

  • udział w praktycznym wdrażaniu w jednostkach biznesowych Biura Maklerskiego wymogów i wytycznych określanych przez przepisy prawa, organy nadzoru i jednostki wewnętrzne Banku,
  • udział w opiniowaniu regulacji wewnętrznych mających zastosowanie do Biura Maklerskiego,
  • bieżąca współpraca z jednostkami biznesowymi Biura Maklerskiego, Wydziałem Nadzoru BM i innymi jednostkami Banku w zakresie zgodności ze standardami compliance
  • identyfikacja, monitorowanie i raportowanie do właściwych jednostek ryzyka compliance, wynikającego lub związanego z działalnością operacyjną BM,
  • opracowywanie i  monitorowanie wskaźników ryzyka compliance,
  • wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w zakresie procesów biznesowych oraz realizacji obowiązków compliance,
  • budowanie świadomości w zakresie ryzyka compliance wśród pracowników,
  • weryfikowanie przestrzegania wymogów compliance oraz określanie szczegółowych wytycznych dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie czynności kontrolnych,
  • określenie potrzeb szkoleniowych, ich inicjowanie oraz szkolenie pracowników we współpracy z Wydziałem Nadzoru BM,
  • bieżąca współpraca z jednostkami biznesowymi Biura Maklerskiego, Wydziałem Nadzoru i innymi jednostkami Banku w zakresie zgodności ze standardami compliance,

  Od Kandydatów Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego (preferowany kierunek prawo lub ekonomia),
  • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w instytucji finansowej, w tym aktywny udział we wdrażaniu dyrektywy MIFID II (warunek konieczny),
  • doświadczenie w pracy z biznesem, w tym obsługa i wsparcie jednostek biznesowych w praktycznym wdrażaniu i stosowaniu wymogów prawa,
  • znajomości regulacji rynku kapitałowego, w tym w szczególności dyrektywy MIFID II oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (warunek konieczny),
  • znajomości innych kluczowych aktów prawnych mających wpływ na działanie instytucji finansowych takich jak: przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, RODO, ustawy FATCA i CRS;
  • znajomość pakietu MS Office,
  • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie,
  • komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • zainteresowanie prawem rynku kapitałowego,
  • mile widziana licencja maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego bądź ukończone studia podyplomowe z zakresu compliance lub prawa rynku kapitałowego;
  U nas znajdziesz coś dla siebie!
  Chcesz więcej?

  mBank ostrzega:
  Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!