Specjalista ds. Produktów Kredytowych

Bank Pocztowy S.A.O firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Specjalista

Bank Pocztowy to jeden z najszybciej rozwijających się banków w Polsce, który świadczy bezpieczne i zrozumiałe usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Naszą misją jest zapewnienie prostej  i dostępnej bankowości w przyjaznym otoczeniu. Dbamy o przejrzystość produktów, procedur i komunikacji, a także dążymy do stworzenia atmosfery pracy sprzyjającej rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Naszym partnerem strategicznym jest Poczta Polska, większościowy akcjonariusz Banku.

W chwili obecnej poszukujemy osób na stanowisko:

SPECJALISTY DS. PRODUKTÓW KREDYTOWYCH
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania osoby zatrudnionej to:

 • Tworzenie, modyfikacja oraz wdrażanie produktu Kredyt Gotówkowy
 • Monitorowanie i analiza rynku pod kątem nowych rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych dotyczących produktów kredytowych
 • Przygotowywanie rekomendacji co do rozwoju produktu Kredyt Gotówkowy z uwzględnieniem oczekiwań, jakości, efektywności, potrzeb i zachowań Klientów oraz tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych procedur jego obsługi
 • Optymalizacja procesów biznesowych związanych ze sprzedażą i obsługą produktu Kredyt Gotówkowy
 • Zawieranie i monitorowanie umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie podnoszenia funkcjonalności produktu Kredyt Gotówkowy oraz analiza efektywności współpracy
 • Współpraca przy realizacji szkoleń oraz przy przygotowywaniu materiałów szkoleniowych
 • Analiza potrzeb rynku w zakresie kredytów gotówkowych;

Zainteresowani jesteśmy osobami, które posiadają następujące cechy i kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse i bankowość, zarządzanie, marketing)
 • Min. 3-letnie doświadczenie projektach związanych produktami kredytowymi w bankowości detalicznej
 • Kreatywność, innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Samodzielność w działaniu i odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra znajomość języka angielskiego;

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • umowę o pracę
 • interesującą pracę w stabilnej instytucji finansowej
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w projektach związanych z produktami kredytowymi
 • pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 • pakiet socjalny, opiekę medyczną, kartę Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

„Oświadczam, że podczas  procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Specjalista przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego,  które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach.
Nadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że  w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym  z  przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,  Bank Pocztowy S.A. zastrzega  prawo uchylenia się od skutków swojego  ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę,  jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

Sun Sun Sun

Bank Pocztowy to jeden z najszybciej rozwijających się banków w Polsce, który świadczy bezpieczne i zrozumiałe usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Naszą misją jest zapewnienie prostej  i dostępnej bankowości w przyjaznym otoczeniu. Dbamy o przejrzystość produktów, procedur i komunikacji, a także dążymy do stworzenia atmosfery pracy sprzyjającej rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Naszym partnerem strategicznym jest Poczta Polska, większościowy akcjonariusz Banku.

SPECJALISTY DS. PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Główne zadania osoby zatrudnionej to:

 • Tworzenie, modyfikacja oraz wdrażanie produktu Kredyt Gotówkowy
 • Monitorowanie i analiza rynku pod kątem nowych rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych dotyczących produktów kredytowych
 • Przygotowywanie rekomendacji co do rozwoju produktu Kredyt Gotówkowy z uwzględnieniem oczekiwań, jakości, efektywności, potrzeb i zachowań Klientów oraz tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych procedur jego obsługi
 • Optymalizacja procesów biznesowych związanych ze sprzedażą i obsługą produktu Kredyt Gotówkowy
 • Zawieranie i monitorowanie umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie podnoszenia funkcjonalności produktu Kredyt Gotówkowy oraz analiza efektywności współpracy
 • Współpraca przy realizacji szkoleń oraz przy przygotowywaniu materiałów szkoleniowych
 • Analiza potrzeb rynku w zakresie kredytów gotówkowych;

Zainteresowani jesteśmy osobami, które posiadają następujące cechy i kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse i bankowość, zarządzanie, marketing)
 • Min. 3-letnie doświadczenie projektach związanych produktami kredytowymi w bankowości detalicznej
 • Kreatywność, innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Samodzielność w działaniu i odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra znajomość języka angielskiego;

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • umowę o pracę
 • interesującą pracę w stabilnej instytucji finansowej
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w projektach związanych z produktami kredytowymi
 • pracę w zgranym i doświadczonym zespole
 • pakiet socjalny, opiekę medyczną, kartę Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

„Oświadczam, że podczas  procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Specjalista przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego,  które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach.
Nadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że  w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym  z  przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,  Bank Pocztowy S.A. zastrzega  prawo uchylenia się od skutków swojego  ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę,  jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

W chwili obecnej poszukujemy osób na stanowisko:

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy