Oferta pracy

Specjalista ds. projektów B+R+I oraz inwestycyjnych

PGNiG Technologie Spółka AkcyjnaO firmie

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna

Naftowa 8

Krosno

PGNIG Technologie S.A. w Krośnie poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. projektów B+R+I oraz inwestycyjnychNumer ref.: miejsce pracy Krosno

Opis stanowiska:

 • uczestnictwo w opracowywaniu, wdrażaniu i realizacji strategii B+R+I,
 • współpraca z zewnętrznymi jednostkami badawczymi,
 • analizowanie dokumentacji programowej funduszy UE, krajowych i innych w perspektywie 2021-2027 w zakresie identyfikacji potencjalnego dofinansowania projektów B+R+I i inwestycyjnych Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach polityki klimatyczno-energetycznej
  • udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
  • doradztwo i nadzór nad prawidłową realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów, harmonogramów, raportów, sprawozdań z projektów współfinansowanych ze środków UE, opracowywanie wstępnej merytorycznej koncepcji projektu wraz z przedstawieniem wstępnej analizy finansowej i wdrożeniowej oraz określeniem kontrybucji projektu do realizacji aspiracji strategicznych Spółki,
 • koordynowanie pracą interdyscyplinarnych zespołów roboczych B+R+I lub inwestycyjnych powołanych Zarządzeniem Prezesa Spółki do przygotowania projektu i wniosku aplikacyjnego; w tym nadzór nad wykonaniem m.in. studium wykonalności, agendy badawczej i analizy opłacalności projektu,
 • współpraca z doradcą/ami ds. przygotowania aplikacji o dofinansowanie w ramach Umowy Ramowej GK PGNiG S.A. oraz współpraca z innymi partnerami naukowymi i technicznymi w kraju i za granicą,
 • pozyskiwanie partnerstw do wspólnej realizacji projektów,
 • opracowywanie raportów i analiz o perspektywach wejścia Spółki na nowe rynki, w tym nieuwzględnianych dotychczas w portfolio jej działalności,
 • bieżąca analiza zapotrzebowania rynkowego, konkurencji otoczenia regulacyjnego oraz dostępnych rozwiązań w obszarze innowacyjnych technologii oil&gas oraz Green Deal,
 • nadzór nad wykonaniem rzeczowo-finansowym i terminowym projektów B+R+I lub projektów inwestycyjnych Spółki,
 • prowadzenie spraw ochrony patentowej i własności intelektualnej przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • inicjowanie i organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników Spółki na temat realizowanych projektów B+R+I lub inwestycyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne - mile widziany doktorat,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwojowymi,
 • znajomości metodyki i narzędzi zarządzania projektami,
 • doświadczenia w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy magisterskiej/doktoranckiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty na uczelni w instytucie lub firmie),
 • doświadczenia w budowaniu koncepcji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych
  w oparciu o współpracę m.in. z klientem lub jednostkami badawczymi,
 • umiejętność biznesowego/analitycznego myślenia,
 • umiejętności planowania, prowadzenia i zamykania projektów w ramach założonych terminów,
 • inicjatywy w działaniu i poszukiwania nieszablonowych rozwiązań,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Oferujemy:

 • pracę w rozwijającej się stabilnej firmie i pewnego pracodawcę.
 • różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe.
 • możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień.
 • przyjazną atmosferę pracy.
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • kontakt z nowoczesnymi technologiami.
 • możliwość realizacji inspirujących zadań we współpracy z doświadczonym zespołem.
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych (dofinansowania z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (listu motywacyjnego i CV oraz dokumentów, potwierdzających spełnienie wyspecyfikowanych wymagań) klikając w przycisk aplikowania.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy