Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o.

Specjalista ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o. O firmie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o.

Szparagowa 15

Gliwice

Innowacja, doradztwo i rozwój to nasza pasja. Starając się utrzymywać pozycję lidera na polskim rynku w obszarze produkcji oraz sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego i diagnostycznego, uzupełniamy nasz zespół profesjonalnych doradców terenowych - przedstawicieli medycznych. Jeśli chcesz brać udział w naszym dalszym rozwoju sił doradczo-sprzedażowych i wnieść swoją wiedzę i doświadczenie, to weź udział w rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych
Miejsce pracy: Gliwice

Opis stanowiska:

 • Monitorowanie postępu finansowego i rozliczanie kosztów projektów realizowanych przez PHU „Technomex” Sp. z o.o.,
 • Przygotowywanie wniosków o płatność, raportów w okresie trwałości i sprawozdań z realizacji, załączników formalnych i dokumentacji projektowej,
 • Uzupełnianie baz: personelu, zamówień publicznych, uczestników projektu,
 • Przygotowywanie harmonogramów, budżetów projektów, umów z partnerami i podwykonawcami,
 • Obsługa zapytań ofertowych prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • Reprezentowanie PHU „Technomex” Sp. z o.o. podczas kontroli projektów,
 • Wsparcie zespołów projektowych PHU „Technomex” Sp. z o.o.,
 • Bieżąca współpraca z działem księgowości, działem B+R oraz działem handlowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, zarządzanie, prawo),
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Znajomość systemów SL2014, LSI i innych generatorów wniosków,
 • Biegła znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,
 • Biegła znajomość zasady konkurencyjności oraz przepisów dot. zamówień publicznych,
 • Znajomość RODO,
 • Znajomość przepisów dot. udziału pacjentów w projektach badawczych,
 • Umiejętność korzystania z dokumentacji projektowej (regulaminy, umowy o dofinansowanie, harmonogramy
 • Mile widziane doświadczenie w aplikowaniu o dotacje unijne,
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu spotkań biznesowych, prezentacji, wystąpień publicznych,
 • Mile widziane doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi,
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • Mile widziane doświadczenie w branży medycznej,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z ponad 30-letnim stażem,
 • Ciekawą pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się ogólnopolskiej firmie,
 • Dużą samodzielność pracy i odpowiedzialność za podległe procesy,
 • Udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i realizacji ciekawych projektów,
 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
 • Premie powiązane z zaangażowaniem oraz realizacją celów,
 • Niezbędne narzędzia pracy: komputer, telefon.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego.
W CV prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez PHU „Technomex” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15.”
 
Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PHU „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127793, NIP 6310000138, REGON 008118451.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku od daty zakończenia procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.

Innowacja, doradztwo i rozwój to nasza pasja. Starając się utrzymywać pozycję lidera na polskim rynku w obszarze produkcji oraz sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego i diagnostycznego, uzupełniamy nasz zespół profesjonalnych doradców terenowych - przedstawicieli medycznych. Jeśli chcesz brać udział w naszym dalszym rozwoju sił doradczo-sprzedażowych i wnieść swoją wiedzę i doświadczenie, to weź udział w rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. Projektów Badawczo-Rozwojowych

Opis stanowiska:

 • Monitorowanie postępu finansowego i rozliczanie kosztów projektów realizowanych przez PHU „Technomex” Sp. z o.o.,
 • Przygotowywanie wniosków o płatność, raportów w okresie trwałości i sprawozdań z realizacji, załączników formalnych i dokumentacji projektowej,
 • Uzupełnianie baz: personelu, zamówień publicznych, uczestników projektu,
 • Przygotowywanie harmonogramów, budżetów projektów, umów z partnerami i podwykonawcami,
 • Obsługa zapytań ofertowych prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • Reprezentowanie PHU „Technomex” Sp. z o.o. podczas kontroli projektów,
 • Wsparcie zespołów projektowych PHU „Technomex” Sp. z o.o.,
 • Bieżąca współpraca z działem księgowości, działem B+R oraz działem handlowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, zarządzanie, prawo),
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Znajomość systemów SL2014, LSI i innych generatorów wniosków,
 • Biegła znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,
 • Biegła znajomość zasady konkurencyjności oraz przepisów dot. zamówień publicznych,
 • Znajomość RODO,
 • Znajomość przepisów dot. udziału pacjentów w projektach badawczych,
 • Umiejętność korzystania z dokumentacji projektowej (regulaminy, umowy o dofinansowanie, harmonogramy
 • Mile widziane doświadczenie w aplikowaniu o dotacje unijne,
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu spotkań biznesowych, prezentacji, wystąpień publicznych,
 • Mile widziane doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi,
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • Mile widziane doświadczenie w branży medycznej,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z ponad 30-letnim stażem,
 • Ciekawą pracę pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się ogólnopolskiej firmie,
 • Dużą samodzielność pracy i odpowiedzialność za podległe procesy,
 • Udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i realizacji ciekawych projektów,
 • Wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
 • Premie powiązane z zaangażowaniem oraz realizacją celów,
 • Niezbędne narzędzia pracy: komputer, telefon.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego.
W CV prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez PHU „Technomex” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15.”
 
Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PHU „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127793, NIP 6310000138, REGON 008118451.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku od daty zakończenia procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.

Ogłoszenie archiwalne