Oferta pracy

Specjalista ds. projektów IT

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut LotnictwaO firmie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Aleja Krakowska 110/114

Warszawa

Technologie, których używamy

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • Planowanie i nadzorowanie prac w projekcie w całym cyklu życia projektu, w tym: przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ), wybór wykonawcy, analiza przedwdrożeniowa, wdrożenie, testy i odbiory produktów projektu.

 • Określanie priorytetów oraz delegowanie zadań w rozproszonym zespole projektowym.

 • Bieżące wsparcie zespołu, prowadzenie spotkań i komunikacja postępu prac w projekcie.

 • Budowanie zaangażowania i motywacji w zespole.

 • Współpraca z właścicielem biznesowym oraz departamentem odpowiedzialnym za IT.

 • Współpraca z zewnętrznymi wykonawcami.

 • Prowadzenie dokumentacji projektowej

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie, monitorowanie i eskalacja zagrożeń

Nasze wymagania

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów IT

 • Praktyczna znajomość metod zarządzania projektami, zarówno tradycyjnych (np. PRINCE2) jak i zwinnych (np. SCRUM)

 • Umiejętność dostosowania metod i narzędzi do skali i potrzeb projektu

 • Dobra znajomość obszaru infrastruktury IT (w szczególności sieci informatycznych i rozwiązań serwerowych Microsoft) poparta doświadczeniem w projektach wdrożeniowych systemów tej klasy

 • Znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi

 • Umiejętność delegowania i rozliczania zadań

 • Umiejętność szybkiego reagowania na zmiany

 • Otwartość i komunikatywność

Mile widziane

 • Doświadczenie w projektach dla sektora publicznego

 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną praw własności intelektualnej

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • brak dress code’u

 • dofinansowanie wypoczynku

 • rowerownia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Przewiń do profilu firmy