Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. projektów

OŚRODEK KULTURY KRAKÓW NOWA HUTA

3 8004 500 brutto / mies.
 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 3 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • współpraca z klubami Ośrodka Kultury, wsparcie Klubów w zakresie tworzenia koncepcji projektów

 • samodzielne przygotowywanie i pisanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach różnych konkursów

 • koordynacja i realizacja projektów Ośrodka, współpraca z klubami w tym zakresie

 • współpraca z partnerami oraz grantodawcami

 • kompleksowe sprawozdawanie oraz odpowiedzialność za rozliczanie dotacji

 • ciągłe monitorowanie dostępnych źródeł finansowania i programów grantowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania

Nasze wymagania

 • Wymagania formalne/niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe (minimum licencjat)

 • minimum roczne doświadczenie z zakresu pisania, koordynowania i rozliczania projektów, pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów kulturalnych i społecznych

Mile widziane

 • Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność koordynacji projektów

 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, umiejętność wyznaczania i osiągania celów, odpowiedzialność

 • umiejętność redagowania tekstów – swoboda w operowaniu słowem

 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela

 • dyspozycyjność

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • kreatywność

 • mile widziana znajomość zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

To oferujemy

 • umowa o pracę – 1 etat

 • wynagrodzenie zasadnicze 3 800 – 4 500 zł brutto

 • dostęp do służbowego laptopa oraz telefonu

 • szeroki zakres świadczeń z Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. wczasy pod gruszą, wycieczki)

 • dodatek stażowy dla pracujących na umowę o pracę powyżej 5 lat (1% za każdy przepracowany rok, maksymalnie 20%)

 • nagrody

 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej

 • ubezpieczenie grupowe po stawkach preferencyjnych

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie oś. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

Miejsce składania dokumentów

• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

- przesłać drogą elektroniczną za pomocą Aplikuj

lub

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. projektów – Dział Imprez i Promocji”.

Termin składania ofert

• upływa 04.08.2022 r. o godz. 16.00

• decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne

• przeprowadzone zostaną wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1. jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: [email protected]

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO . Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta,

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10. szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/polityka-prywatnosci

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)