Oferta pracy

Specjalista ds. projektów

FCAO firmie

FCA

Grabska 11

Niepołomice

Grupa Kapitałowa FCA to jeden z największych integratorów technologicznych w zakresie systemów światłowodowych do budowy optycznych sieci teletransmisyjnych w Polsce. Dzięki współpracy z największymi producentami rozwiązań telekomunikacyjnych na świecie dostarczamy najbardziej aktualne systemy i dopasowujemy je do możliwości i potencjału naszych klientów.


Dostarczamy innowacyjne produkty i usługi wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki efektywnym narzędziom biznesowym, sprawnej i elastycznej organizacji. Jesteśmy kreatywnym integratorem biznesu budującym wartość dla naszych Klientów i Partnerów.

Specjalista ds. projektów

Zadania na stanowisku:

 • Bieżąca pomoc i nadzór administracyjny nad realizacją projektów
 • Zbiorcze raportowanie wykonania budżetu i zakresu, a także zgodności z harmonogramem prowadzonych projektów
 • Weryfikacja i gromadzenie raportów z realizacji i dentyfikacja ryzyk projektów
 • Pomoc w przygotowaniu i aktualizowanie na bieżąco harmonogramów rzeczowo – finansowych
 • Przygotowanie i aktualizowanie przepływów pieniężnych w prowadzonych projektach
 • Kontakt i prowadzenie rozliczeń z podwykonawcami
 • Kontrola faktur i płatności dotyczących projektów
 • Kontrola umów projektów oraz zgodności w ich realizacji
 • Redagowanie i archiwizacja pism
 • Przygotowanie raportów finansowych dla banku
 • Współpraca z kierownikami projektów oraz wszystkimi działami wewnątrz firmy
 • Przygotowanie raportów dla przełożonych
 • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów dotyczących realizowanych zadań

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, administracja, statystyka)
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office, w szczególności Excel
 • Wysoka organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • Wysokie zdolności komunikacyjne i umiejętności prazy w zespole
 • Umiejętności wyciągania wniosków i analitycznego myślenia


Mile widziane:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności rozliczeń projektów
 • Znajomość programu Enova, QGIS, AutoCAD

Zapewniamy:

 • Pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego i szkoleń
 • Uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach
 • Dofinansowanie benefitów: multisport, prywatna opieka medyczna
 • Motywujący system premii

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku Aplikuj.

FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice), jako administrator danych informuje, że Państwa dane osobowe zawarte w dokumencie CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko do momentu zakończeniu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) oraz danych dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - jest art. 221 Kodeksu pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż wskazany powyżej, dokumenty CV i listy motywacyjne nieopatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, tj. FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na powyższe ma charakter dobrowolny, jednakże jest ona niezbędna dla dalszego procesu rekrutacji. Zostałem poinformowany, że udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem, a nadto, że przysługuje mi prawo dostępu do powierzonych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zostałem także powiadomiony, że mogę skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz dalszego powierzenia ich przetwarzania, a ponadto, że przysługuje mi skarga do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.” – nie będą rozpatrywane i zostaną natychmiast usunięte z bazy administratora. Z administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], bądź telefonicznie pod numerem: 12 294 98 00. Ze szczegółowym zakresem przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych, obejmującym m.in.: prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania, bądź żądania ich usunięcia, a także wycofania zgody na ich przetwarzanie, a także pozostałymi zasadami przetwarzania Państwa danych przez administratora, można zapoznać się pod adresem: [email protected] W przypadku wyrażania woli, aby złożone dokumenty CV lub listy motywacyjne były wykorzystywane przez FCA Sp. z o.o. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie w ich treści dodatkowej klauzuli w brzmieniu: „Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie, poprzez umieszczenie ich w bazie rekrutacyjnej administratora i ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania celem przeprowadzania przez administratora kolejnych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy