Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Marszałkowska 78/80

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie bieżącej analizy transakcji (przy wsparciu programu amlSPERT) pod kątem AML/CFT – badanie alertów generowanych przez ww. program, skanowanie bazy danych klientów sprawdzając czy nie figurują na listach sankcyjnych/liście ostrzeżeń publicznych itp.

 • udzielanie bieżącej pomocy i konsultacji pracownikom operacyjnym DM w zakresie prawidłowej identyfikacji i weryfikacji danych beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

 • śledzenie na bieżąco zmian w przepisach AML/CFT i w razie potrzeby implementowanie ich do programu amlSPERT i/lub wewnętrznych procedur

 • raportowanie do GIIF transakcji podejrzanych (AML/CFT)

 • przeprowadzanie kontroli dotyczących czynności wykonywanych przez pracowników DM w zakresie AML/CFT

 • prowadzenie okresowych szkoleń dla pracowników DM w zakresie AML/CFT

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • znajomość prawa i umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym polskich i międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy pieniędzy/finansowaniu terroryzmu

 • umiejętność pracy zespołowej

 • doświadczenie zawodowe w obszarze dotyczącym problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu, w tym w zakresie analizy skomplikowanych, międzynarodowych struktur własnościowych

 • umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków, podejmowania decyzji oraz przygotowywania samodzielnych rekomendacji

 • zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku (zmiany procedur, zmiany w otoczeniu prawnym)

 • komunikacyjna znajomość języka angielskiego

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • spotkania integracyjne

 • firmowa biblioteka

 • kawa / herbata

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • doskonała lokalizacja biura